Languages

Maak jouw SDG-initiatief kenbaar - Registreer nu en laat iedereen weten wat jouw organisatie doet

 

Infoavond over de werking van de Wereldgezondheidsorganisatie en de invloed van niet-statelijke actoren (zoals bedrijven en particuliere fondsen) op het wereldwijde...
(FR event) 28 april: Opleidingsdag met uitwisselingen tussen leerkrachten en directies rond onderwijs tot wereldburgerschap. Presentaties van projecten rond wereldburgerschap,...
Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt uw onderneming de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Elke onderneming uit eender welke sector en van...
Het doel van G-STIC is het bijeenbrengen van alle relevante stakeholders met kennis van technologie voor de ondersteuning van de debatten in diverse organen van de VN en andere...
LET'S DO IT ! BELGIUM , volksinitiatief CONTRA zwerfvuil en PRO statiegeld voor plastic en metaal drankverpakking op EU-niveau , participeert als Belgische tak van de LET...
De SDGs in drie minuten! Bekijk de video nu door op onderstaande knop te klikken.
In de SDG brochure staan de 17 doelstellingen opgesomd en heeft een aangename en leesbare lay-out. Bekijk de online versie via onderstaande knop.