Languages

G-STIC 2019

Event

Share this on

Starting
20 November 2019 09:00
Ending
22 November 2019 18:00
Short description

G-STIC is een reeks conferenties die er naar streeft om technologische innovaties in het kader van de Duurzame Ontwikkelings Doelen te helpen ontwikkelen, verspreiden en toe te passen.
G-STIC richt zich op het uitbouwen van een wereldwijd kennisnetwerk dat de basis is voor diegenen die bezig zijn met de implementatie van het Klimaataccoord van Parijs en de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling.

Short description

G-STIC is a series of conferences that aim to accelerate the development, dissemination and deployment of technological innovations that enable the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). G-STIC is focused on building knowledge bases and global expert networks to support the technological transitions that are needed for the implementation of the Paris Agreement and the 2030 Agenda for sustainable development.

Description

At this conference multiple subjects will be on the table : energy, water, Co2, landuse, health, education ....

G-STIC will draw upon the best worldwide available knowledge and real-life expertise to contribute a robust advisory system on integrated technological solutions to the United Nations and other international policy forums, as they relate to the SDGs, the climate goals and the Means of Implementation of binding multilateral environmental agreements.
Because of the international character of this conference the principle language is English.

Description

Op deze conferentie komen op diverse wijzen meerdere onderwerpen aan bod : energie, water, Co2, landgebruik, gezondheid, onderwijs, ...
G-STIC verzamelt de best beschikbare kennis en expertise (wereldwijd) uit de praktijk en bouwt aan een stevig advies systeem dat bijdraagt aan de totaaloplossingen voor de vragen die op ons afkomen. Met het oog op de Verenigde Naties' doelstellingen en vanuit andere internationale policy organen wordt er gewerkt rond en aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen opdat er middelen en methodes komen die de implementatie van bindende multilaterale milieudoelen haalbaar maken. Vanwege het internationale karakter van de conferentie is de voertaal Engels.

Name of organizer
G-STIC
Organizer Categories
Andere
Contact Name (visible)
Katelijne Béatse
Contact Email (visible)
Location
Brussels Expo (Heizel)
Belgiëplein 1
Brussel 1020
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map