Languages

Leren? Hoe? Zo!

Boost Ambition to a Social Future

Project

Deel dit met

Starting
01 July 2014 (All day)
Ending
31 December 2016 (All day)
Korte omschrijving

Met dit maatschappelijk project wil BASF de prestatiekloof dichten en sociale ongelijkheden aanpakken. In samenwerking met SD Worx, de Karel de Grote Hogeschool en de stad Antwerpen probeert BASF de stap naar hoger onderwijs voor zogenaamde ‘pioniersstudenten’ te verkleinen. Dit zijn studenten die als eerste binnen hun familie verder studeren en geen referentiekader hebben. Cijfers tonen aan dat deze groep minder snel z’n weg vindt naar hoger onderwijs en sneller afhaakt. Veel studenten met een andere etnisch-culturele achtergrond behoren tot deze groep pioniersstudenten.

De samenwerking met de stad Antwerpen zorgt bovendien voor een lokale verankering, waarbij er onrechtstreeks gewerkt wordt aan armoedebestrijding. Bovendien past dit project mooi in het grotere duurzaamheidsverhaal van het bedrijf.

Omschrijving

Het project bestaat uit drie acties:

1. De briefschrijfactie ‘Iemand moet de eerste zijn’, waarbij huidige pioniersstudenten per brief leerlingen van het secundair onderwijs getuigen over hun eerste jaar hoger onderwijs. Deze schrijfactie richt zich op zowel het tonen van rolmodellen aan leerlingen uit het secundair onderwijs als het verhogen van het studiesucces van onze studenten.
2. De organisatie van een zomerschool voor een 30-tal eerstejaars pioniersstudenten, voor de start van het academiejaar. Het doel is de stap naar het hoger onderwijs te verkleinen, hun integratie te bevorderen en hen het nodige zelfvertrouwen te geven. Tijdens de zomerschool komen heel wat aspecten van hogere studies aan bod: wegwijs binnen de hogeschool, workshops studietechnieken, begeleidingsmogelijkheden, time management, …
3. Deze zomerschool is tegelijk de kick-off voor een community die gedurende het academiejaar bijeenkomt onder leiding van meer ervaren studenten.

Dat deze aanpak gericht op pioniersstudenten z’n vruchten afwerpt, is duidelijk. Van de 27 pioniersstudenten die deelnamen aan de eerste zomerschool, hebben slechts twee studenten afgehaakt. Ondertussen is het programma ingebed in de organisatie van de hogeschool en wordt elk jaar opnieuw georganiseerd. Het blijft de bedoeling actief kennis en ervaringen uit te wisselen met andere onderwijsinstellingen om de impact van het project te vergroten. Kennisuitwisseling gebeurde al veelvuldig: het project kwam onder andere aan bod tijdens het Vlohra congres, de diversiteitsdag van AUHA en het Artevelde Hogeschool congres. In het buitenland werd ervaring gedeeld met de hogeschool van Rotterdam en op het congres van de universiteit van Duisburg-Essen.

Naam van de organisator
BASF Antwerpen
Categorie organisator
Partnerschap
Contactpersoon (openbaar)
Katrien Dingemans
Plaats
Port of Antwerp
Scheldelaan 600
Antwerpen 2040
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
Yes

Location Map