Languages

Minder werken, meer liefhebben

Event

Share this on

Starting
02 June 2017 09:00
Ending
02 June 2017 17:00
Korte omschrijving

Minder werken, meer Liefhebben! Studiedag op 2 juni georganiseerd door de Vrouwenraad.

Hoe slagen Bart De Wever en Marc Coucke erin om zoveel te werken, vraagt jonge vader Olivier Pintelon zich af op onze blog Beslist Feminist. Hij komt tot de conclusie dat ze dit alleen kunnen omdat hun vrouw de zorgtaken en het huishouden op zich neemt. Maar dit moet toch anders kunnen?

Hoe kunnen we werk en privé beter combineren? Hoe kunnen we betaalde en onbetaalde arbeid beter verdelen over mannen en vrouwen? De Vrouwenraad nodigt u uit om hierover mee na te denken op ons event ‘Minder werken, meer liefhebben’ op 2 juni 2017 in het Vlaams Parlement.

Meer informatie te vinden op onze website.

Omschrijving

Op vrijdag 02 juni organiseert de Vrouwenraad een studiedag die als start dient om een actieplatform rond de kortere werkweek in het leven te blazen. Dit omdat we merken dat de huidige regering geen structureel antwoord biedt op de huidige problemen die we omtrent de moeizame werk-privé combinatie zien verschijnen, zoals onder andere de burn-out problematiek alsook de blijvende aanwezigheid van genderongelijkheid in onze maatschappij. Heel wat wetenschappers en middenveldorganisaties alsook een aantal bedrijfsleiders/werkgevers merken dat een kortere werkweek weleens een belangrijke schakel kan zijn om deze hedendaagse problemen op te lossen. Daarom willen wij het draagvlak hiervoor verruimen zodat het beleid er niet meer omheen kan. Deze studiedag, of te kick-off event, is een eerste verkennende stap richting dit collectieve actieplatform. Tijdens deze boeiende dag proberen we het debat te verdiepen en verschillende voordelen en invalshoeken aan bod te laten komen.

Op basis van workshops, slam poetry en debat proberen we samen na te denken over de realisatie van zo’n kortere werkweek in Vlaanderen. Binnen deze workshops worden filmpjes van internationale voorbeelden rond alternatieven voor een betere werk-privé combinatie aangereikt waarop Vlaamse sprekers hun expertise rondom het specifieke thema met het publiek delen om dan met hen in gesprek te gaan en zo nieuwe ideeën of visies, verbeteringen van bestaande voorstellen etc. te bespreken. Hetgeen in deze workshops naar voren wordt gebracht zullen we op een later tijdstip in een document bundelen dat als voedingsbodem kan dienen voor het actieplatform alsook de Vlaamse Regering. Het kick-off event zal eindigen met een debat waarin we beleidsmakers, het bedrijfsleven en het middenveld aan het woord laten. Een slam poetry artiest zal gedurende de ganse dag zorgen voor een ludieke adempauze.

Naam van de organisator
Vrouwenraad
Categorie organisator
Andere
Contactpersoon (openbaar)
Ashley Vandekerckhove
Plaats
Vlaams Parlement
IJzerenkruisstraat 99
Brussel 1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
Yes

Location Map