Languages

De VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s, bijna alle politiezones, intercommunales en AGB’s. De meer dan 160 medewerkers van VVSG zetten zich dagelijks in om samen met haar leden te werken aan een sterk lokaal bestuur. Dit doen ze via adviesverlening, vormingen, publicaties en lobbywerk.

Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) vormen het moreel kompas waarop alle actoren wereldwijd zich moeten oriënteren om samen de toekomst vorm te geven. Ook VVSG draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Voor VVSG zijn de SDGs prioritair, zowel binnen de eigen organisatie als in haar dienstverlening naar haar leden toe.

Lokale besturen zijn essentiële partners om Agenda 2030 te realiseren. De SDGs moeten ons inspireren en aanzetten om een stap verder te gaan en om het gemeentelijk beleid structureel te verduurzamen. VVSG gaat momenteel, in een piloottraject, samen met 20 gemeenten intensief na hoe de SDGs geïntegreerd kunnen worden in het gemeentelijk beleid, zowel op vlak van sensibilisering als politiek en beleidsplanning.

Als SDG-voice wil VVSG samen met haar leden de stem van het lokale bestuur vertolken.  Bij de lokale besturen is er enorm veel goesting en bereidheid om actief te werken aan de SDGs. Bovendien ondernemen reeds heel wat lokale besturen actie. Via een SDG-campagne zal dit engagement extra in de verf worden gezet. Deze campagne vergroot ook meteen het draagvlak binnen de gemeenten voor de SDGs.

Lees hier het volledige interview met SDG Voice, de VVSG.