Languages

ARGO Seminarie Gender en SDGs

Seminarie: Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk empowerment van vrouwen. Hoe kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bijdragen tot de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen

Event

Share this on

Starting
25 January 2017 09:00
Ending
25 January 2017 17:00
Korte omschrijving

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes zijn van primordiaal belang voor de uitvoering van Agenda 2030, zowel vanuit het perspectief van het bevorderen van gendergelijkheid als vanuit het perspectief van duurzame ecologische en economische ontwikkeling. Minister De Croo komt het seminarie inleiden, experten uit Noord en Zuid werpen hun licht op relatie tussen Agenda 2030, duurzame ontwikkeling en de empowerment van vrouwen. Tijdens de werkateliers wisselen we ervaringen uit rond specifieke thema’s en gaan met mekaar in debat.

Omschrijving

Op 26 september 2015 aanvaardden de VN-lidstaten resolutie A/70/L.1 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. De resolutie bestaat uit twee delen: een Verklaring met daarin een visie en de algemene beginselen voor duurzame ontwikkeling en een set van 17 algemene doelen (SDG’s) en 169 subdoelstellingen die (de richting voor) de te voeren acties identificeren. Samen geven ze de richting voor de wereldwijd te volgen ontwikkelingen aan.

Agenda 2030 heeft de potentie om de transitie naar duurzame ontwikkeling in te zetten. Veel hangt echter af van de manier waarop dit concreet vorm zal krijgen. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes zijn van primordiaal belang voor de uitvoering van Agenda 2030, zowel vanuit het perspectief van het bevorderen van gendergelijkheid als vanuit het perspectief van duurzame ecologische en economische ontwikkeling.

We nemen kennis van de inhoud van Agenda 2030 en van de algemene voorwaarden voor uitvoering. We verkennen de verschillende relaties tussen gender en duurzame ontwikkeling en onderzoeken hoe de SDG’s kunnen bijdragen tot meer gendergelijkheid en het succes van SDG 5 en op welke manier gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes kan bijdragen tot het succes van de andere SDG’s.

We doen hiervoor een beroep op experten in gender, transitie en duurzame ontwikkeling uit het Noorden en het Zuiden. We gaan ook zelf actief aan de slag in vier participatieve werkateliers, waarin we vanuit gendergelijkheidsperspectief en een intersectiebenadering van de doelstellingen voorstellen uitwerken voor de implementering van Agenda 2030.

Concreet focussen we op de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen en duurzame transitie m.b.t. de volgende thema’s:

1. Digitalisering en innovatie;

2. Natuurlijke rijkdommen, agroecologie en voedselzekerheid;

3. Toegang tot kredieten;

4. Technisch en beroepsonderwijs en –vorming;

Praktische informatie

Datum: 25 januari 2017 van 9u00 tot 17u00

Plaats: Centrum voor Internationale Verenigingen (Washingtonstraat 40, 1050 Brussel - Tram 93 of 94, Halte Bailli, 5 minuten lopen).

Inschrijving en programma: Gelieve hier in te schrijven voor deelname aan het seminarie:
http://www.argo-ccgd.be/nl/evenementen

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht (vóór 23 januari).

Organisatie

Een initiatief van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling.

Met speciale dank aan de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, CNCD-11.11.11, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), Le Monde Selon les Femmes (MF), Plan België en de Vrouwenraad.

Naam van de organisator
Adviesraad Gender en Ontwikkeling
Categorie organisator
NGO
Contactpersoon (openbaar)
Koen Warmenbol
Plaats
Centrum voor Internationale Verenigingen
Washingtonstraat 40
Brussel 1050
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
No

Location Map