Languages

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Project

Share this on

Starting
26 September 2017 09:00
Ending
30 June 2018 17:00
Korte omschrijving

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt uw onderneming de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. De deelnemer legt op het einde van het jaar zijn realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na een positieve evaluatie het VCDO.

Omschrijving

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die gehaald moeten worden tegen 2030. Agenda 2030 is niet alleen ambitieus maar ook grensverleggend: de niet te onderschatten rol van het bedrijfsleven wordt ernstig genomen. De SDG’s zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen. Is onze bedrijfsvoering deel van het probleem of deel van de oplossing? En hoe sluit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij deze nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda?

Voka is overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen en hanteert deze dan ook vanaf 2017 als universeel kader voor het VCDO.

Basisprincipes

Elke onderneming die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt er zich toe om:
• Duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
• Doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties
• Te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
• Extern te communiceren over de uitgevoerde acties
• Continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

Wie kan deelnemen ?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. Deze Evaluatiecommissie stelt zich niet op als "inspectiedienst," maar werkt constructief samen met de bedrijven. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

Naam van de organisator
Voka
Categorie organisator
Bedrijvenvereniging
Contactpersoon (openbaar)
diverse contactpersonen
Plaats
1000
Belgium
Toegankelijk voor gehandicapten
No

Location Map