Languages

De lidstaten raken het eens over het opvolgingsplan van de realisatie van de SDGs

Share this on

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vrijdag een resolutie aangenomen die tot 2019 de thema’s en de agenda van het opvolgingsmechanisme van de uitvoering van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling vastlegt. Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling werd in september 2015 goedgekeurd door de lidstaten.

Deze tekst werd aangenomen na de eerste zitting van het Forum op hoog politiek niveau voor duurzame ontwikkeling, dat van 11 tot 20 juli is bijeengekomen op de zetel van de VN in New York. Dit is het belangrijkste opvolgingsmechanisme van de uitvoering van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de 17 bijbehorende doelstellingen.

In deze resolutie besluiten de lidstaten dat de vastgelegde thema’s voor iedere vierjaarlijkse cyclus van het forum het “geïntegreerde, onderling verbonden en onderling afhankelijke” karakter van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs) weerspiegelen, alsook de “drie dimensies van duurzame ontwikkeling” (sociaal, ecologisch en economisch).

De Algemene Vergadering besluit met name dat de vastgelegde thema’s voor de rest van de huidige cyclus van het Forum op hoog politiek niveau de volgende zijn: voor 2017, ‘De armoede uitbannen en de welvaart bevorderen in een veranderende wereld’; voor 2018: ‘Onze samenlevingen hervormen om ze levensvatbaar en veerkrachtig te maken’; voor 2019: ‘Actiemiddelen geven aan bevolkingen en de inclusie en gelijkheid verzekeren’.

De leden van de Algemene Vergadering besluiten eveneens dat iedere bijeenkomst van het Forum op hoog politiek niveau georganiseerd onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC), zal worden gewijd aan het onderzoeken van een SDG-groep en de onderlinge verbanden. Hieronder verstaat de Algemene Vergadering het grondig onderzoeken van de gemaakte vorderingen bij de realisatie van alle SDGs aan het einde van iedere vierjarige cyclus.

De Algemene Vergadering spoort de lidstaten ook aan om “te bepalen welke regionale en subregionale instanties of structuren […] in de toekomst zullen leiden tot een optimale bijdrage aan de opvolging en het onderzoek van de uitvoering in het kader van het Forum op hoog politiek niveau”.

Bron: http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37760#.V_dHyvmLSUn