Languages

Presentaties Middag Duurzame Ontwikkeling (6 oktober 2016)

Share this on

Op donderdag 6 oktober 2016 organiseerde het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling voor de 2de keer dit jaar de middag Duurzame Ontwikkeling. Het thema van deze bijeenkomst was dit keer de financiering van de Sustainable Development Goals en de rol die de private sector hierbij kan spelen.

Volgens de Verenigde Naties zal er jaarlijks 5 000 miljard dollar nodig zijn om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. Het is dus nodig om meerdere financieringsbronnen te zoeken. Overheden hebben hier natuurlijk een belangrijke taak te vervullen. Maar ook het maatschappelijk middenveld en de private bedrijven worden opgeroepen om een belangrijke rol te spelen in de financiering van de SDGs.

Twee sprekers kwamen tijdens deze middag aan het woord. Tom Van den Berghe sprak in naam van Febelfin en gaf een presentatie over hoe de financiële sector zich ten dienste kan stellen van de duurzame ontwikkeling. Zijn presentatie kan u hier terugvinden (Engels). Als tweede spreker werd Brigitte Gloire uitgenodigd. Als beleidsmedewerker van Oxfam ging zij in over de noodzaak van een verantwoorde publiek-private financiering van de SDGs. Haar presentatie kan u hier terugvinden (Frans).