Languages

Hoe staat het met de mensrechten in de Belgische bedrijfswereld?

Share this on

De werkgroep Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van het ICDO heeft, in samenwerking met tal van stakeholders, deelgenomen aan de ontwikkeling en uitvoering van het Nationaal Actieplan (NAP) “Ondernemingen en Mensenrechten”.

In dit NAP, dat onder impuls van de federale regering van 2017 tot 2019 werd gerealiseerd, werden 33 acties ontwikkeld. Dankzij het Nationaal Actieplan en de 33 acties ervan heeft de regering initiatieven kunnen nemen om de mensenrechten in de bedrijfswereld te verbeteren. Zo heeft de regering nieuw beleid goedgekeurd, studies besteld, instrumenten ontwikkeld, proefprojecten gelanceerd etc. met als ultieme doel het toepassen van de mensenrechten voor de ondernemingen makkelijker te maken

Hier volgen enkele van deze initiatieven:

  • Brochure “Access to Remedy”: deze brochure heeft tot doel de onduidelijkheid over het recht van beroep in België weg te nemen. Het gebrek aan informatie hierover is noch in het belang van de slachtoffers, noch in dat van de bedrijven. Daarom heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) een studie laten uitvoeren over de bestaande door de overheid betaalde herstelmechanismen en op basis daarvan deze brochure samengesteld.
  • De internationale raamovereenkomsten: dit instrument biedt een kader voor individuele en collectieve arbeidsrelaties. Meer in het bijzonder bevat het clausules en voorwaarden met betrekking tot het gelijkheidsbeleid, bemiddeling, risicopreventie etc. De FOD Werkgelegenheid wil dit instrument promoten door middel van workshops en op die manier de sociale rechten binnen de ondernemingen verbeteren.
  • Toolbox “Business and Human Rights”: de toolbox is een georganiseerd repertorium van de instrumenten die relevant en inspirerend zijn voor de ondernemingen/organisaties om ze te helpen het respect voor de mensenrechten in hun algemene activiteiten te verankeren. Op deze manier wordt het bewustzijn vergroot en worden bestaande initiatieven bevorderd.

 

Ontdek het volledige overzicht in de brochure van het Nationaal Actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten”.