Languages

Waar staat de EU met het behalen van de SDG’s. Eurostat geeft nieuwe cijfers vrij.

Share this on

Eurostat maakt na 5 jaar het bilan op van waar de EU staat met het behalen van de SDG’s in een recent gepubliceerd verslag. De meeste EU landen evolueren in de richting van de SDG-doelstellingen. Toch zijn er ook negatieve trends voor bepaalde SDG’s of gaat de vooruitgang niet met de gewenste snelheid.

Duurzame ontwikkeling staat hoog op de prioriteitenlijst van de Von der Leyen Commissie met belangrijke vermeldingen in bijvoorbeeld de beleidsrichtlijnen en de Europese Green Deal. Hoewel er bij de vorige Europese commissies minder sprake was van SDG mainstreaming, zijn de SDG’s vanaf hun intrede in 2015 gemonitord op Europees en nationaal niveau.  Eurostat, het statistisch hoofdkwartier van de Europese Unie, bundelt deze cijfers elk jaar in een monitoringsrapport. Dit verslag geeft een duidelijk statisch overzicht van waar de EU en zijn lidstaten staan met het behalen van de SDG’s.  

Waar staat de EU met het behalen van de SDG’s?

Uit het rapport blijkt dat de EU voor de meeste SDG’s een gemiddelde tot goede vooruitgang heeft gemaakt. Desalniettemin gaat de vooruitgang van sommige SDG’s vlotter dan voor anderen. Voor enkele specifieke subdoelstellingen blijkt het EU beleid niet in lijn met het gewenste SDG-traject.

De onderstaande grafiek toont de vooruitgang die de EU heeft gemaakt voor de individuele SDG doelstelingen voor de laatste 5 vijf jaar:

  • Voor SDG 16 “Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten“ heeft de EU een sterke vooruitgang geboekt;
  • Ook voor SDG 1 “Geen armoede”, SDG 2 “Geen honger”, SDG 3 “Goede gezondheid en welzijn”,  en SDG 8 “Waardig werk en economische groei” boekt de EU goede resultaten, hoewel iets trager dan voor SDG 16
  • Voor de acht  SDG’s meet de EU dan weer een gemiddelde vooruitgang: SDG 11 “Duurzame steden en gemeenschappen”, SDG 4 “kwaliteitsonderwijs”, SDG 17 ”Partnerschappen”, SDG 12 “verantwoorde consumptie en productie”, SDG 7 “betaalbare en duurzame energie”, SDG 10 “ongelijkheid verminderen”, SDG 15 “Leven op het land” en SDG 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur”;
  • Voor SDG 13 “Klimaatactie” heeft de EU geen vooruitgang geboekt;
  • En voor SDG 5 “Gendergelijkheid” gaat de EU zelfs achteruit

 

                                    

De vooruitgang in het Eurostatverslag werd op twee manieren bekeken: op kort termijn, rekening houden met de trends van de aflopen vijf jaar en op lang termijn, kijkende naar de ontwikkelingen van de voorbije 15 jaar.

Waar staat België met het behalen van de SDG’s?

                               

De Eurostat publicatie geeft een overzicht van de nationale vooruitgang voor het behalen van de SDG’s op basis van de europese SDG indicatoren set. De individuele SDG’s zijn per land op een schaal geplaatst met aan het ene uiteinde het land met de slechtste score en aan het ander uiteinde het land met de beste score. Op heel wat SDG’s scoort België bovengemiddeld in vergelijking met andere landen. Enkel voor SDG 12 en SDG 7 behaalt België geen hoge indicatorenscores, hoewel er op de SDG’s wel vooruitgang wordt geboekt.  Voor SDG 10 en SDG 15 blijkt België echter in de tegenovergestelde richting van het gewenste SDG-traject te evolueren.

Voor iedereen wat wils

Naast het monitoringsverslag geeft Eurostat nog een aantal andere zaken mee om de europese vooruitgang zo compleet mogelijk in beeld te brengen:

  • Een kort overzicht met de meest relevante bevindingen in een behapbare brochure (44 pagina’s doorbladeren sneller dan de  366 pagina’s van het volledige verslag)
  • Een interactieve webpagina SDG’s & me  waar je op speelse wijze de SDG’s binnen de EU kan exploreren.
  • Een reeks Statistics Explained artikels die dieper ingaan op de individuele SDG’s.
  • Een website die alle info rond SDG monitoring bundelt onder één dak