Languages

UWE is één van de SDG Voices

Share this on

De UWE (Union Wallonne des entreprises) wil competitieve én duurzame bedrijven. Als SDG voice brengt de UWE de SDG’s naar de Waalse bedrijven. Zo hoopt de federatie bedrijven duurzame ideeën te geven en deze te vertalen naar de praktijk. We spraken met Benoit Minet over duurzaamheid bij Waalse bedrijven, het nut van de SDG’s en de toekomstvisie van UWE.

Hoe staat het met de bekendheid van de SDG’s bij de Waalse bedrijven?

UWE: "De UWE is zich er ten volle van bewust dat de SDG's nog onvoldoende bekend zijn bij de bedrijven. Volgens een van onze onderzoeken bij 298 bedrijven uit 2017, verklaarde 70,5% van hen nog nooit van SDG's te hebben gehoord. 55% gaf aan acties te ondernemen voor de duurzame ontwikkeling. Het bewustzijn, de kennis en de interesse in de SDG’s is de afgelopen drie jaar sterk wel toegenomen.  Op onze nieuwsjaarsborrel rond het thema "bedrijven, drijvende krachten achter de transitie" waren een duizend bedrijven aanwezig. Ook onze webinar rond de SDG's trok zo'n 160 geinteresseerde bedrijven. Toch blijft sensibiliseren nodig en daar zet UWE zich als SDG Voice ook volledig voor in."

Als SDG Voice willen jullie bedrijven inspireren om met de SDG’s aan de slag te gaan? Hoe doen jullie dat precies?

UWE: "In ditzelfde onderzoek vond 83% van de bedrijven dat de UWE een rol moest spelen in de bewustmaking voor de SDG’s. Dit is een van de redenen waarom we ons kandidaat hebben gesteld als SDG Voice! Om de bedrijven te inspireren en te stimuleren, putten we uit de jarenlange ervaring van onze verschillende sensibiliseringscellen (Mobiliteit, Leefmilieu, Duurzame Bedrijvenparken, Stages en R&D). We mikken daarom op een recept dat werkt, namelijk de valorisatie van goede praktijken in bedrijven en het netwerken hierover op een positieve en inspirerende manier.

Het doel van onze methode is om vertrouwen te geven aan bedrijven, groot of klein, start-ups of gevestigde waarden. Naast bedrijven die voor een of meerdere SDG’s voorbeeldig werk leveren, willen we ook bedrijven in de schijnwerpers zetten die al actie ondernemen op het vlak van duurzame ontwikkeling. We willen andere bedrijven, ongeacht hun omvang, de impuls geven maar ook de methode aanreiken en hen ertoe aansporen klein- of grootschalige initiatieven te nemen."

Waarom zijn de SDG’s een goede basis voor de succesvolle en duurzame werking van een bedrijf?

UWE: "De SDG's zijn een universeel erkende referentie, en dat maakt ze zo nuttig. Ze kunnen bedrijven een echt dashboard bieden met tal van indicatoren voor alle duurzame-ontwikkelingscomponenten waarmee in de bedrijfsstrategie rekening moet worden gehouden. Het lezen van de 17 SDG's en hun 169 doelstellingen houdt bedrijven even bezig, maar kan ze ook stof tot nadenken opleveren over de maatschappelijke impact van hun activiteiten. Maar bovenal vormen de SDG's een goed evaluatierooster met veel relevante indicatoren die bedrijven op het pad naar duurzaamheid moeten brengen en ze ertoe moeten aanzetten om hun rol te versterken als partners en hefbomen bij de implementatie van oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan."

Welke impact zal de COVID-19 crisis hebben op de toekomst van duurzaamheid bij de Waalse bedrijven?

UWE: "Hoewel de COVID-crisis een enorme impact heeft op de economische activiteit van de bedrijven en vele langdurige gevolgen zal hebben, zal ze waarschijnlijk ook veranderingen teweegbrengen in de manier waarop we werken. Naast alle moeilijkheden die we hebben ondervonden, bieden deze crisis en dit momentum ook een kans om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor een welvarende en duurzame economie. De bedrijven hebben in deze moeilijke periode spontaan tal van mooie solidariteitsinitiatieven genomen. Ze illustreren op hun niveau het enorme potentieel om bedrijven te mobiliseren om het collectieve belang te dienen. De bedrijven passen zich voortdurend aan en worden almaar beter. Het is aan ons om de beweging te versterken en hun initiatieven voor een betere wereld te valoriseren."

 

De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld worden elk jaar een aantal organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2020 dragen zeven nieuwe organisaties – Port of Antwerp, Royal Belgian Footbal Association, SDSN Belgium, Steunpunt tot bestrijding van armoede, Stad Harelbeke, Diogene, UWE – deze titel met trots uit. Elke maand stellen we een van onze nieuwe SDG Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!