Languages

Geef duurzaamheid een plaats in de sociale en economische heropstart van de coronacrisis.

Share this on

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) onderzoekt hoe economie en maatschappij weer duurzaam kan worden opgestart na de coronacrisis.

De crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie benadrukt de gebreken en kwetsbaarheden van onze samenlevingen: de afhankelijkheid van bepaalde toeleveringsketens in de geglobaliseerde economie, de weerbaarheid van onze gezondheids- en socialezekerheidsstelsels, de kwetsbaarheid van bepaalde economische activiteiten, de groeiende ongelijkheden etc. De heropstart van de Belgische economie na de COVID-19-crisis is de gelegenheid om voor een andere richting te kiezen, een meer duurzame richting in lijn met de 2030 Agenda van de Verenigde naties en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Welke keuzes kunnen de overheden maken om België op weg te helpen naar de realisatie van de SDG's?

Dat is de hamvraag van het onderzoek dat het FIDO heeft gelanceerd onder de regering-Wilmès. De overheidsopdracht ging naar een consortium van drie organisaties, de ULB, EcoRes en PriceWaterhouseCooper, die zich omringden met een pluridisciplinair team van een twaalftal onderzoekers.

Het onderzoek is begin oktober afgerond. Drie thema's staan centraal in de aanbevelingen van de onderzoekers: economische veerkracht, bestuur, en het ondersteunen van de meest kwetsbaren en het verminderen van ongelijkheid. De meest nieuwsgierigen onder jullie kunnen ook de werkdocumenten (toegevoegd als bijlagen) lezen. Deze zijn gescheven door het multidisciplinaire team. 

Voor meer informatie over het onderzoek: