Languages

Europese Commissie publiceert intern werkdocument 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling

Share this on

Parallel met het nieuwe EU Semester pakket van 18 november publiceerde de Europese Commissie haar ‘Staff Working Document’ getiteld: ‘Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach’. Dit document toont de bijdrage die de Europese Unie intern en extern levert om de 2030 Agenda (2030ASD) te realiseren.

De huidige coronaviruspandemie toont namelijk aan dat de 2030ASD van cruciaal belang is om onze veerkracht te versterken en de wereld voor te bereiden op toekomstige schokken. Duurzame ontwikkeling is een kernbeginsel van het Verdrag betreffende de Europese Unie en een prioritaire doelstelling voor het interne en externe beleid. De huidige Commissievoorzitter von der Leyen heeft daarom een plaats gegeven aan de 2030 Agenda in haar politieke richtlijnen en in het Werkprogramma.  Zo dragen de zes prioriteiten van de huidige Commissie bij tot alle 17 SDGs (zie afbeelding).

De gemeenschappelijk aanpak van de huidige Commissie om een coherent beleid te voeren met al haar instellingen laat zich als volgt visueel weergeven (zie afbeelding)

Wij verwelkomen dit document gezien het erg nuttig is om een overzicht te krijgen van de verschillende initiatieven die de EU ondernemen heeft ter realisatie van de 2030 Agenda. Ook interne processen die moeilijk zichtbaar zijn krijgen zo de nodige aandacht. Het document leert ons ook dat een Europese Vrijwillig Nationaal Rapport voorgesteld zal worden op de volgende SDG top van 2023.

Helaas ontbreekt het ons echter nog steeds aan een specifieke implementatiestrategie van de 2030 Agenda. Deze strategie zou de bijdrage van specifieke programma’s duidelijker in beeld brengen, en ook de domeinen identificeren waar bijkomende inspanningen nodig zijn. Dergelijke strategie zou een erg grote meerwaarde zijn om de acties van lidstaten en de Commissie op elkaar af te stemmen.