Languages

European Sustainable Development Report 2020

Share this on

De tweede editie van het European Sustainable Development Report zag het licht op 8 december. Dit rapport werd opgesteld door onafhankelijke experten van het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en het Institute for European Environmental Policy (IEEP). Het vormt een interessante aanvulling op het jaarlijkse SDG voortgangsrapport van Eurostat.

Traditioneel gezien scoren de EU lidstaten vrij goed in dergelijke rapportering gezien de sociaaldemocratie goed rijmt met de geest van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. De Scandinavische landen halen de mooiste scores, Finland is dan ook de beste leerling in de klas gevolgd door Zweden en Denemarken. Ons land staat - net zoals vorig jaar - op een elfde plaats.

Globaal genomen - maar dus niet in ieder land of voor iedere indicator - zien we goede resultaten voor SDG 5 (gendergelijkheid) en 9 (industrie, innovatie en infrastructuur). Een stagnering of negatieve trend zien we echter voor SDG 2 (voornamelijk betreffende duurzame voedingspatronen) en SDG 13 (klimaat). Ook de overige leefmilieu doelstellingen (SDG 14 & 15) blijven een uitdaging net zoals SDG 10 (ongelijkheid verminderen).

Voor België identificeert het rapport positieve trends voor SDG 8 (waardig werk), SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 10 (ongelijkheid verminderen) of SDG 14 (mariene biodiversiteit). Maar voor SDG 2 (geen honger), SDG 12 (duurzame consumptie en productie), SDG 13 (klimaat), SDG 15 (leven op het land) of SDG 17 (partnerschappen) stagneert de ontwikkeling. De huidige trends maken het niet mogelijk de meeste doelstellingen te verwezenlijken. Er resten ons dus nog grote uitdagingen.

De studie bevat verder nog een aantal interessante elementen zoals de leave-no-one-behind-index, een focus op internationale spillover effecten (handelingen in Europa die een negatief gevolg hebben elders in de wereld), een specifieke studie naar de textiel-toeleveringsketen, en een hoofdstuk over COVID-19.

Het rapport sluit af met het in kaart brengen van zes belangrijke hefbomen en instrumenten voor een succesvolle uitvoering van de SDGs in de EU en ter ondersteuning van andere landen:

  • Een nieuwe Europese industriële en innovatiestrategie voor de SDGs
  • Een op de SDGs afgestemd investeringsplan en financieringsstrategie
  • Coherent nationaal en Europees SDG-beleid – het Europees Semester kan hierbij een sleutelrol spelen
  • Gecoördineerde Green Deal en SDG-diplomatie
  • Regelgeving inzake bedrijfsnormering en rapportage
  • Een SDG-monitoring- en rapportagekader

Wil je het rapport en de bijhorende documenten graag verkennen? Klik dan hier.