Languages

De Nationale Loterij lanceert projectoproep Duurzame Ontwikkeling 2017

Share this on

De Projectoproep Duurzame Ontwikkeling van de Nationale Loterij wil projecten steunen die innovatieve antwoorden geven op actuele maatschappelijke uitdagingen voor de huidige én toekomstige generaties.

In 2015 heeft België de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goedgekeurd die door de Verenigde Naties werden aangenomen. Agenda 2030, de streefdatum voor het behalen van de doelstellingen, is een wereldwijde agenda en deze geldt voor alle landen ter wereld. De Nationale Loterij draagt via de projectoproep bij aan de realisatie van deze ontwikkelingsdoelstellingen.

Praktisch

Het totaalbudget voor de Projectoproep Duurzame Ontwikkeling 2017 bedraagt €750.000. Deze projectoproep loopt van woensdag 21 juni 2017 tot en met donderdag 3 augustus 2017. Het project moet ten laatste binnen twee jaar na de datum van de toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd.

Meer info, alsook het reglement, de Inschrijving en uitvoeringsvoorwaarden van deze projectoproep kan je terugvinden via deze link.