Languages

FIDO giet procedures tegen schending van de mensenrechten in een hapklare brochure.

Share this on

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) bundelt alle bestaande remediëringsmechanismen en rechtelijkere procedures voor mensenrechtenslachtoffers in een hapklare brochure. 

Recentelijk heeft de federale overheid hun eerste nationaal actieplan rond Bedrijven en Mensenrechten bekend gemaakt. Met dit plan wil de federale overheid mensenrechtenslachtoffers ondersteuning verlenen. In de vorm van een brochure krijgen zowel burgers als bedrijven uitgelegd wat in voorkomend geval hun rechten en plichten zijn en hoe deze in de praktijk na te leven.

Hoe geraak je met je verhaal tot bij een rechter? Waar vind je steun of rechtsbijstand om je zaak voor te brengen? Wie zijn de sleutelactoren die bevoegd zijn in dit domein? Wat is de meest geschikte procedure?” Het zijn maar enkele vragen die de brochure beantwoordt.

Deze brochure is het resultaat van Actie 2 en Actie 3, beschreven in het Nationaal Actieplan rond Bedrijven en Mensenrechten, en draagt bij tot SDG 16 ‘Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten’, meer bepaald tot de SDG-subdoelstellingen 16.3 ‘De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen’ en SDG 16.10 ‘Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen’

U kunt de volledige brochure lezen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.