Languages

Metro zoomt in op SDG 2 'Geen Honger'

Share this on

Elke week neemt Metro op dinsdag één duurzame ontwikkelingsdoelstelling of SDG onder loep: de meest recente cijfers, een kort interview met een expert ter zake en enkele vooruitstrevende initiatieven samengevat op één pagina in de Metro Green bijlage. Deze week neemt Metro de strijd tegen hongersnood onder de loep

SDG 2 : Geen Honger

Eind 2017 publiceerde de VN zijn recentste rapport over voedselzekerheid in de wereld. De resultaten zijn alarmerend. De dalende trend is omgeslagen en het aantal slachtoffers van ondervoeding is weer gestegen. Dat is vooral te wijten aan de toename van het aantal gewelddadige conflicten (In Jemen, bijvoorbeeld, waar door het conflict met buurland Saudi-Arabië 8,4 miljoen mensen honger lijden). Maar de situatie is ook het gevolg van klimaatschokken. Ruim 815 miljoen mensen lijden honger, goed voor 11% van de wereldbevolking.

Ongelijke voedselverdeling

François Graas van de Belgische NGO SOS Faim vertelt in de krant Metro dat hongersnood niet zozeer een kwestie van productie is, maar eerder van de verdeling van het voedsel: 

“Honger is niet zozeer een probleem van beschikbaar voedsel, maar van toegang tot dat voedsel. We produceren meer dan genoeg eten voor de hele planeet. Maar velen hebben niet de middelen om die voeding te kopen.

Lees het volledige interview in de Metro en deel je eigen ervaringen in de strijd tegen honger via de hashtag #MetroSDG