Languages

SDG 4 in de Metro krant : Iedereen naar school?

Share this on

Elke week neemt Metro op dinsdag één duurzame ontwikkelingsdoelstelling of SDG onder loep: de meest recente cijfers, een kort interview met een expert ter zake en enkele vooruitstrevende initiatieven samengevat op één pagina in de Metro Green bijlage. Deze week is het de beurt aan SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 4 : Iedereen naar school

Ongeacht het ontwikkelingsniveau van een land, één ding is duidelijk: er moeten overal ter wereld inspanningen worden geleverd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Goed onderwijs is essentieel voor een goede levenskwaliteit en de ontwikkeling van onze samenleving. De cijfers, gecommuniceerd  in de Metro, kunnen beter: maar liefst 103 miljoen jongeren kunnen geen basiskennis verwerven. 60 % van hen zijn vrouwen. 

Met SDG 4 wil de VN iederéén toegang geven tot kwaliteitsonderwijs. Volgens hen zijn dit de drie basisbehoeften van een goed onderwijssysteem:

  • Bouw scholen geschikt voor elk kind, ongeacht hun omgeving, geslacht, speciale moeilijkheden of handicaps
  • Moedig de rijkste landen aan om meer beurzen aan studenten uit ontwikkelingslanden aan te bieden, en nog meer uit de "minst ontwikkelde" landen ter wereld
  • Bied onderwijs aan aan de meest betaalbare prijs mogelijk

Het Belgisch onderwijssysteem

Het is niet verrassend dat discriminatie ook bij ons aanwezig is. Volgens Caroline de Cartier van Teach for Belgium hangt ook in België de kwaliteit van het onderwijs af van het sociaal-economische niveau van het gezin. Uit het PISA-onderzoek van 2017 blijkt dat een kind van 15 uit een arm gezin al een achterstand van 3 jaar heeft opgelopen. 

Ook in Belgie hangt de kwaliteit van het onderwijs af van het sociaaleconomische niveau van het gezien. Een kind van 15 uit een arm gezind heeft een achterstand van 3 jaar in vergelijking met leeftijdsgenoten uit midden- en hogere klassen. 

 Lees het hele interview in de metro en deel je eigen ervaring rond (kwaliteits)onderwijs met de hastag #MetroSDG.