Languages

De SDGS, een nieuwe wind in de beleidspraktijk?

Share this on

In welke mate leiden de SDGs tot beleidsveranderingen? Deze vraag lag aan de basis van een nieuwe studie van de KUleuven. De studie bestudeert een aantal buitenlandse cases en vergelijkt deze met de situatie in België.

De SDGs in het buitenland

De studie neemt voorbeelden uit 5 landen onder de loep: Duitsland, Nederland, Finland, Tsjechië, en Zwitserland:

  • Duitsland is het eerste land dat rekening houdt met ‘spill over effects’. Duitse beleidsmakers houden rekening met de impact van hun beleid op die van andere landen. Verder zet de Duitse federale overheid ook hard in op een goede coördinatie met de regio’s.
  • Nederland geeft lokale overheden dan weer grote vrijheid, al zou dat volgens de onderzoekers niet voldoende zijn om de SDGs tegen 2030 werkelijk te halen.
  • Een derde optie is om de civiele maatschappij en de bedrijfswereld sterk te betrekken, zoals we in  Finland zien.
  • Zwitserland heeft met zijn ‘MONET’ indicator systeem de basis gelegd voor de systematische manier waarop alle landen de SDGs moeten monitoren en opvolgen.
  • Tsjechië hoopt dat de SDGs hun weg vinden naar het beleid van alle overheidsdiensten. Dit doen ze door de voorbereidingen rond de SDGs en Agenda 2030 steeds voor te leggen ter discussie in het parlement.

De situatie in België

België, daarentegen, houdt (nog) geen rekening met ‘spill over effects’. De lokale Belgische overheid heeft zijn rol in het SDG verhaal, maar de coördinatie ervan ligt bij de regionale overheden. Ook de civiele maatschappij en de bedrijfswereld heeft zijn bijdrage geleverd aan SDG-onderhandelingen. Hun invloed is helaas beperkter gebleven door de ingewikkelde en gefragmenteerde Belgische machtsstructuur. Onze indicatorenlijst om de SDGs te monitoren is onderweg, maar nog niet afgerond. Tenslotte wilt ook België graag dat de SDGs hun weg geven naar elke overheidsdienst en politieke partij. We zouden echter nog meer moeten ondernemen om iedereen warm te maken voor de SDGs.

De studie rond ‘SDGs als instrument voor verandering’ (ENG)  kunt u raadplegen op de website van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.