Languages

Wie is begaan met de SDGs? Enquête

Share this on

Het Duitse federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid is in samenwerking met het adviesbureau Schlange & Co en de Universiteit van Yale een enquête gestart om wereldwijd in kaart te brengen hoe mensen staan tegenover duurzaamheid en SDG's en hoe de sensibilisering rond de SDGs verloopt.

De mondiale enquête over duurzaamheid en de SDGs is gericht op individuen en vertegenwoordigers van de politiek, het bedrijfsleven, de academische wereld, de media en het maatschappelijk middenveld, op nationaal en internationaal niveau. Ze geeft een beknopt overzicht van duurzaamheid en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en stelt vragen om te bepalen in welke mate de respondenten begaan zijn met het thema “duurzaamheid” (welke SDGs interesseren de respondenten en hun familie) en om na te gaan wat er de "afgelopen 12 maanden" is gebeurd rond de gekozen SDGs.

De enquête bevat ook vragen over:

  • de acties die rekening houden met duurzaamheid - zoals de aankoop van goederen en diensten;
  • onderwijs en opvoeding van kinderen;
  • het stemgedrag;
  • voedsel en voeding;
  • vrijetijdsactiviteiten;
  • vervoer en mobiliteit.

Tot slot houdt de enquête rekening met de actoren die meer begaan moeten zijn met duurzaamheid en de uitvoering van de SDGs op nationaal niveau moeten bevorderen.

De online enquête werd gelanceerd in september 2018 en zal beschikbaar zijn tot maart 2019. De resultaten moeten openbaar worden gemaakt en besproken met vertegenwoordigers van alle sectoren.

Zin om deel te nemen? Dat kan via deze link.

Bron.