Languages

Ubuntu Festival

Share this on

Ubuntu Festival is een gratis, laagdrempelig en familiaal muziekfestival met als belangrijke waarden: solidariteit, verdraagzaamheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Naast een aantrekkelijke muzikale programmatie, bieden we ook en vooral uitgebreide attractieve en gratis animatie aan voor jong en oud. Deze animatie heeft telkens een inhoudelijke en duurzame insteek en is steeds gekoppeld aan de verschillende SDG’s. De bedoeling is dat bezoekers zo op een actieve en vlot toegankelijke manier geïnformeerd worden.

Vanuit diezelfde filosofie ontwikkelden we de tentoonstelling “Iedereen SDG Held”. Deze tentoonstelling ging in première op Ubuntu Festival 2018. Ze is opgebouwd uit een 15-tal handige rollupbanners. Hierop worden  vrijwilligers van over de hele wereld als “held” in beeld gebracht. Via hen leren bezoekers de organisaties kennen waarvoor ze aan de slag gaan en komen ze meer te weten over de gekoppelde SDG’s. Doorheen de tentoonstelling loopt een audiotour die de bezoeker via een qr-code voor zijn smartphone of audiotoestel kan oproepen. De audio geeft per banner een persoonlijke getuigenis van de in beeld gebrachte vrijwilliger. Op deze manier leren bezoekers “rechtstreeks” over het engagement van deze vrijwilliger.

Met deze tentoonstelling wil Ubuntu Festival VZW de nieuwsgierigheid wekken van de bezoeker, zodat deze via andere kanalen verder op zoek gaat naar wat deze organisaties betekenen in het verhaal van duurzame ontwikkeling en sdg’s.