Languages

Rikolto

Share this on

De ongelooflijke variëteit aan eten op ons bord, is geen evidentie. Om een groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen – nu en in de toekomst.

Rikolto (Vredeseilanden) gelooft dat familiale landbouwbedrijven een groot stuk van het antwoord in handen hebben. Samen produceren deze boeren en boerinnen meer dan 70% van ons voedsel. Maar individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat voedselmarkten waarde creëren voor iedereen, te beginnen voor boeren.

Rikolto coacht boerengroepen om betrouwbare zakenpartners te worden die de beste landbouwtechnieken gebruiken. We verbinden boerengroepen met supermarkten en bedrijven uit de voedingssector. We zoeken naar nieuwe manieren om zaken te doen op lange termijn, waarbij winsten en risico's eerlijk verdeeld zijn.

Als SDG Voice wil Rikolto het voedingsaanbod in de grote supermarktketens zien verduurzamen en dat doen ze samen met de consument. Duurzaam winkelen is nog steeds meer een ideaal dan praktijk. Grote supermarkten passen hun aanbod niet aan en consumenten hun koopgedrag ook niet. Met hun project geeft Rikolto de burger achter dat overwegend onduurzame kassaticket de kans om hun duurzame idealen door te duwen en in dialoog te gaan met de supermarktketens. Zo wordt de makkelijke keuze binnenkort ook een duurzame keuze.