Languages

VIA Don Bosco is één van de SDG Voices 2019

Share this on

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2019 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. VIA Don Bosco, een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking, is één van hen. We spraken met woordvoerder Alexandra Breedeveld over hun plannen als SDG Voice 2019.

FIDO:  Kan je even kort uitleggen wat VIA Don Bosco als organisatie doet?

Alexandra Breedeveld : « VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking die onderwijs en de socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren in Afrika en Latijns-Amerika ondersteunt. We zijn ervan overtuigd dat kansarme jongeren alleen op een duurzame manier in de samenleving kunnen worden geïntegreerd als ze goed zijn opgeleid en waardig werk hebben. Al 50 jaar bieden we pedagogische en financiële steun aan lokale scholen. Vandaag ondersteunen we 11 internationale samenwerkingsprogramma's: 6 in Afrika en 5 in Latijns-Amerika. In totaal hebben op die manier meer dan 20.000 jongeren per jaar – waarvan zo’n 43 % meisjes –  toegang tot kwaliteitsvolle opleidingen. De ontwikkeling van de sociale en professionele vaardigheden van kansarme jongeren vormt de rode draad doorheen onze projecten. We helpen hen om actieve wereldburgers te worden en een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd creëren we verbindingen tussen scholen in België en elders in de wereld. VIA Don Bosco draagt ​​op deze manier bij tot de opbouw van een rechtvaardige samenleving die voldoet aan de Sustainable Development Goals (SDG's). »

VIA Don Bosco ondersteunt onderwijs en de sociaal-professionele integratie van kwetsbare jongeren in Afrika en Latijns-Amerika. We zijn ervan overtuigd dat kansarme jongeren alleen op een duurzame manier in de samenleving kunnen worden geïntegreerd, als ze goed zijn opgeleid en waardig werk hebben.

FIDO:  Wat zijn de grootste uitdagingen die jullie als organisatie ondervinden?

Alexandra Breedeveld : « De grootste uitdaging voor onze organisatie is toegang tot financiering. We voeren momenteel een vijfjarig programma (2017-2021) uit dankzij uitgebreide steun van het Belgisch ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het ministerie ondersteunt dit programma voor 80%. Het is aan ons om de resterende 20% te financieren. We kunnen hiervoor uiteraard deels rekenen op onze individuele schenkers en andere institutionele en private donoren. Financiering blijft desondanks een dagelijkse uitdaging.

Met ons programma kunnen we meer dan 100.000 kansarme jongeren opleiden en hen ondersteunen op de arbeidsmarkt of op hun weg naar ondernemerschap.  We richten ons ook specifiek op meisjes, omdat zij een kwetsbare doelgroep zijn. Door gelijke toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt te garanderen, kunnen ze onafhankelijk zijn. Win-win-partnerschappen met bedrijven zijn hiervoor cruciaal. Op deze manier kunnen we jongeren ondersteunen door hen bij te scholen in de nieuwste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Onze ambitie is het opleiden van de gekwalificeerde arbeidskrachten van de toekomst. »

FIDO: Welke projecten hebben jullie momenteel lopen?

Alexandra Breedeveld : «  Met ons vijfjarenprogramma 2017-2021 ondersteunen we bijna 80 scholen in 11 landen: Democratische Republiek Congo, Mali, Benin, Madagaskar, Tanzania, Kameroen, Peru, Bolivia, Ecuador, Haïti en El Salvador. Met dit programma zetten we in op:

 1. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de beroepsscholen;
 2. Het verbeteren van het algemeen beheer van de beroepsscholen en tewerkstellingsbureaus;
 3. Het verbeteren van de begeleiding van jongeren naar waardig werk of ondernemerschap;

We werken ook samen met jongeren in Belgïe aan projecten rond wereldburgerschapseducatie :

 • Move with Africa is een intercultureel uitwisselingsprogramma met een school in Benin
 • Voor het project School for Rights werken we nauw samen met pedagogische teams om kinderenrechten in het onderwijs te verbeteren. Dit doen we met inspirerende coachingsessies.
 • Youth 4 Change is een uitwisselingstraject met scholen in Benin en Tanzania rond de SDG’s.
 • E(du)quality is een educatief spel dat de wereldwijde financieringsuitdagingen voor openbaar onderwijs schetst.

VIA Don Bosco’s heeft één grote droom. We willen dat alle jongeren genieten van hun fundamentele rechten, een waardig leven leiden en deelnemen aan het opbouwen van een duurzame toekomst

FIDO:  Welke SDG’s zijn voor jullie belangrijk?

Alexandra Breedeveld : « Als SDG Voice 2019 willen we verder bijdragen aan de SDG’s samen met onze partners in de landen waar we actief zijn. Daarnaast willen we het brede publiek in België bewust te maken van de SDG's.

VIA Don Bosco’s heeft één grote droom. We willen dat alle jongeren genieten van hun fundamentele rechten, een waardig leven leiden en actief bijdragen aan een duurzame toekomst. Met onze programma’s hopen we een stap dichterbij deze droom te komen. Het is essentieel voor een duurzame toekomst dat jongeren zich kunnen integreren in de maatschappij op professioneel en sociaal vlak. We zijn ervan overtuigd dat deze droom kan worden bereikt door de kwaliteit van het onderwijs voor alle jongeren te verbeteren, en vooral door het technisch- en beroepsonderwijs te versterken en jongeren kansen te bieden op waardig werk.

Als organisatie dragen wij specifiek bij tot de volgende SDG’s :

 • SDG 4: Zorgen voor toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen om levenslang leren te bevorderen;
 • SDG 5: gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken;
 • SDG 8: bevorderen van duurzame, circulaire en duurzame economische groei, productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. »

FIDO: Wat zijn jullie plannen als SDG Voice?

Alexandra Breedeveld : « VIA Don Bosco viert dit jaar zijn 50ste verjaardag met een grote SDG-campagne. Centraal tijdens al deze activiteiten staan natuurlijk de SDG’s waarrond onze organisatie werkt : SDG 4, 5 en 8.

 • Van januari tot juni 2019 nodigt VIA Don Bosco op verschillende locaties in Vlaanderen, Wallonië en Brussel interessante sprekers uit tijdens SDG thema-avonden. Bekijk het programma hier.
 • In april 2019 gaan de jongeren van het internaat Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe op uitwisselingsreis naar India.
 • Op 25 september 2019 – de verjaardag van de SDG’s - lanceert VIA Don Bosco zijn educatief SDG-spel.
 • Van 30 september tot 4 oktober 2019 organiseert VIA Don Bosco met zijn partners uit 4 continenten een wereldcongres rond technisch- en beroepsonderwijs, werkgelegenheid en ondernemerschap.
 • Als afsluiter van de campagne organiseert VIA Don Bosco een receptie met VIP’s, sectorgenoten, en partnerorganisaties.  
 • Op 5 oktober 2019 vindt een galadiner plaats, klaargemaakt door de leerlingen van het Don Bosco Centrum voor Leren en Werken in Sint-Pieters-Woluwe, en opgeleukt met animaties, een veiling en een key-note van eregast Herman Van Rompuy).

Met deze campagne willen we als SDG Voice een directe bijdrage leveren aan het behalen van de SDG’s. We willen vooral de jongeren bereiken, hen warm maken voor de SDG’s en hen aansporen tot actie. »