Languages

Proper Strand Lopers

Proper Strand Lopers

Project

Share this on

Starting
01 January 2022 16:30
Ending
31 December 2022 16:30
Short description

HISTORIEK
Proper Strand Lopers is ontstaan vanuit een Facebookgroep die mensen tracht bewust te maken van de afvalproblematiek in de wereld, maar vooral op onze stranden, langs wegen, in bossen en parken. We proberen een mentaliteitswijziging teweeg te brengen door mensen de problematiek zelf te laten ervaren. Het concept is simpel: via het plaatsen van de foto’s van individuele of gezamenlijke opruimacties in de groep worden andere mensen aangespoord om hetzelfde te doen. Onze organisatie telt een 7000 tal facebookleden waarvan meer dan 400 zeer actieve vrijwilligers die dagelijks afval van de Belgische stranden halen.

Description

MISSIE
Afval hoort niet in de zee. Proper Strand Lopers pleiten voor aanpak bij de bron, goed afvalmanagement op zee, in de havens, het voorkomen van zwerfafval door toerisme en de verontreiniging van waterlopen. Proper Strand Lopers moedigt iedereen aan om zwerfvuil op te ruimen van onze stranden, bossen, parken, beken en in de stad.
Proper Strand Lopers roept ook het bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties en de overheid op zich gezamenlijk in te spannen voor een maximale eliminatie van het aantal afval items op stranden in België.

We streven naar een circulaire economie dat wordt gekarakteriseerd als een economie die ontworpen is als een herstellend en vernieuwend systeem, met het doel om producten, onderdelen en materialen een zo hoog mogelijk waarde te laten behouden. Het aanpakken bij de bron van overmatige productie van afval door producten en materialen een zo lang mogelijke levensduur te geven, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren, en na gebruik te recyclen op zo’n manier dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten.

In een circulaire economie worden materiaalkringlopen gesloten naar het voorbeeld van ecosystemen: toxische stoffen worden geëlimineerd, afval bestaat niet want elke reststroom heeft waarde voor een nieuw product, producten worden na gebruik teruggenomen door de producent die het product herstelt en een tweede, derde of vierde gebruiksleven geeft en reststromen worden gescheiden hergebruikt in een biologische en een technische kringloop.

Proper Strand Lopers ondersteunt mensen zowel individueel als tijdens groepsactiviteiten om zwerfvuilopruimacties te organiseren. Er worden ontspannende, culturele, sportieve, sociale en maatschappelijk vormende activiteiten georganiseerd.

Name of organizer
Proper Strand Lopers
Organizer Categories
Vereniging
Contact Name (visible)
Kevin Pierloot
Contact Email (visible)
Location
Belgische kust en hinterland Oostende 8400
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map