Languages

The SDG-Game: sharpens your SDG mindset

Commercial

Share this on

Starting
17 February 2021 15:15
Ending
14 February 2024 15:15
Short description

De bottom line was misschien interessant voor de 'Wolf van Manhattan'. Maar de tijd dat een bedrijf alleen naar de winst keek, is al een tijdje voorbij. We zijn ons bewust van de beperkingen van onze middelen en de realiteit van de wereld en de samenleving.
De SDG Game biedt op een laagdrempelige manier een blik op hoe verschillende bedrijven op een business vriendelijke manier kunnen inzetten op de SDG's.

Short description

Le jeu SDG est une méthode originale de brainstorming basée sur la vision de votre entreprise et vous devez la relier de manière ludique aux défis mondiaux. Cela nécessite une vision large et une approche innovante.

Description

La conclusion aurait pu être intéressante pour le “Wolf of Manhattan". Mais l'époque où une entreprise ne regardait que les bénéfices est révolue depuis un certain temps. Nous sommes conscients des limites de nos ressources et de la réalité du monde et de la société.
Les affaires sont également devenues une question de ce que vous laissez à votre progéniture.
En outre, le monde est à un tournant. La seule certitude est l'incertitude.
Pensez à l'avenir de votre entreprise sous un nouvel angle. Faites un brainstorming sur les options possibles et intégrez quelques SDG dans vos plans. Les SDG (Sustainable Development Goals) ont été fixés par les Nations Unies comme facteurs de succès pour un avenir harmonieux. De cette façon, assurez-vous que l'héritage que vous ou votre entreprise laissez est un héritage dont votre progéniture est fière.
Le jeu SDG est une méthode originale de brainstorming basée sur la vision de votre entreprise et vous devez la relier de manière ludique aux défis mondiaux. Cela nécessite une vision large et une approche innovante.

Description

De bottom line was misschien interessant voor de 'Wolf van Manhattan'. Maar de tijd dat een bedrijf alleen naar de winst keek, is al een tijdje voorbij. We zijn ons bewust van de beperkingen van onze middelen en de realiteit van de wereld en de samenleving.
Ondernemen is ook een kwestie geworden van wat je achterlaat voor je nageslacht.
Bovendien bevindt de wereld zich op een keerpunt. De enige zekerheid is onzekerheid.
Denk na over de toekomst van uw bedrijf vanuit een nieuwe invalshoek. Brainstorm over de mogelijke opties en integreer een paar SDG's in uw plannen. De SDG's (Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als succesfactoren voor een harmonieuze toekomst. Zorg er zo voor dat de erfenis die u of uw bedrijf nalaat er een is waar uw nageslacht trots op is.
De SDG Game is een originele brainstormmethode die uitgaat van de visie van uw bedrijf en die u op een speelse manier moet koppelen aan de wereldwijde uitdagingen. Dit vereist een brede kijk en een innovatieve aanpak.

Het SDG game is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de SDG's en deze te hanteren in jouw organisatie. Aan de SDG Game kan ook een brainstorm gekoppeld worden om jouw SDG-plan mee vorm te geven.

Name of organizer
The Forge
Organizer Categories
Bedrijf
Contact Name (visible)
Geert De Wael
Contact Email (visible)
Location
Overal mogelijk 2800
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map