Languages

SDGemeenteraad in Herne

Project

Share this on

Starting
01 May 2020 14:45
Ending
30 April 2021 14:45
Short description

Met de projectoproep ‘SDG-uitdaging’ die in januari 2020 werd gelanceerd, gaf de VVSG – met de steun van de federale overheid – lokale besturen een extra stimulans om op een innovatieve manier werk te maken van de uitdagingen die in de Agenda 2030 vervat zitten. Lokaal beleid stoelen op de SDG’s betekent integraal, transversaal en participatief werken, stakeholders betrekken en vanuit de lokale context internationale uitdagingen aangaan; geen eenvoudige uitdaging. Een multidisciplinaire jury selecteerde drie veelbelovende projecten, die vervolgens liepen van midden 2020 tot begin 2021.

Description

De ‘SDGemeenteraad’ van Herne trachtte de SDG’s op een participatieve, co-creatieve manier tot uitvoering te brengen. Bij het begin van de legislatuur adopteerde elk van de 17 gemeenteraadsleden van Herne een SDG. Zij gingen vervolgens op zoek naar een medepeter of -meter in de gemeente: een inwoner, bedrijf, vereniging, wetenschapper,... om samen actie te ondernemen voor ‘hun’ SDG. Wegens de coronacrisis bleven de meeste fysieke acties voorlopig uit. Er werd wel een eerste editie gemaakt van de “Doelstellingen-nieuwsbrief”, die werd bedeeld over alle Hernse brievenbussen en die de burgers informeert over het engagement van het bestuur voor de SDG’s, over lokale duurzame initiatieven en hoe er aan bij te dragen. Het doel is dat er een lokale actiedynamiek ontstaat rond de SDG’s op basis van co-creatie tussen bestuur en burgerinitiatief, een aanpak die ook aansluit bij de huidige hervorming van de klassieke adviesraden in Herne naar meer dynamisch burgerengagement.

Name of organizer
gemeente Herne
Organizer Categories
Stad, gemeente of provincie
Contact Name (visible)
frank.nevens@Ugent.be
Contact Email (visible)
Location
Herne 1540
Belgium
Disabled accessible
Yes

Location Map