Languages

SDG's op de werkvloer

Project

Share this on

Starting
01 June 2018 14:15
Ending
01 June 2019 14:15
Short description

Vanaf juni 2018 start de ACLVB-CGSLB, een project om voor de Liberale Vakbond een methodiek te ontwikkelingen waardoor vakbondsafgevaardigden van de ACLVB-CGSLB mondig en kundig worden om duurzaamheid in het licht van de SDG’s op de agenda van de overlegorganen te brengen en zo een positieve bijdrage te leveren tot maatschappelijke verandering, op de werkvloer en er buiten.

Description

Als ACLVB-CGSLB staan wij, sinds de aanvang van de Agenda 2030, op Nationaal, Europees en Internationaal vlak achter de 17 doelstellingen en de boodschap van “leave no one behind”.
Langetermijndenken, duurzaamheid en de SDG's zijn bij uitstek gespreksthema's die binnen de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers gevoerd kunnen worden. ACLVB-CGSLB wenst in de syndicale werking duurzaamheid te integreren, met een begrijpbaar referentiekader en met voldoende praktische en operationele insteek. De ACLVB-CGSLB wil via de syndicale werking bottom-up een enthousiasmerend en constructief verhaal brengen dat de principes van duurzaam ondernemen op een zichtbare wijze in de ondernemingspraktijk brengt. Daarom starten wij, in samenwerking met Prof. Dr. Hans Verboven (verbonden aan de UAntwerpen), een op maat van onze organisatie en werking aangepaste Sustatoolmethodiek met bijhorende begeleiding. Aanvankelijk als piloottraject in een vijftal bedrijven, later uit te breiden naar de bedrijven waar wij vertegenwoordig zijn.

Dit project houdt onder meer in:
• het opstellen van een praktisch draaiboek en een verfijnde activiteitencatalogus van de SUSTATOOL, afgestemd op de noden en het takenpakket van de afgevaardigden van de ACLVB-CGSLB;
• een concreet en methodologische onderbouwd systeem om het takenpakket van de vakbondsafgevaardigden in de diverse overlegstructuren van ondernemingen te linken met de 17 SDG’s;

Name of organizer
ACLVB-CGSLB
Organizer Categories
Vakbond
Contact Name (visible)
Jan Moes, Maresa Le Roux
Contact Email (visible)
Location
België 1000
Belgium
Disabled accessible
No

Location Map