Languages

Meer geld voor minder koolstof - plus d'argent maintenant pour moins de carbone

Event

Share this on

Starting
01 February 2018 09:00
Ending
01 February 2018 12:30
Short description

In het kader van de verbintenissen conform het Akkoord van Parijs die België heeft aangegaan, zet de FRDO zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de financiering van de nul-koolstofmaatschappij. Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland om de rol van de financiële sector, meer bepaald deze van de banken, asset managers en verschillende soorten beleggers te verdiepen.

Short description
Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le CFDD poursuit ses travaux sur le financement de la transition zéro carbone Deux séminaires sont prévus début 2018 pour approfondir le rôle du secteur financier, plus particulièrement celui  des banques, des asset managers et des différents types d’investisseurs. 
Description

Dans le contexte des engagements de la Belgique conformément à l’accord de Paris, le CFDD poursuit ses travaux sur le financement de la transition zéro carbone (pour une synthèse des deux séminaires d’octobre, voy. http://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/0510-plus-dargent-maintenant-pour-moi... et http://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/2310-plus-dargent-maintenant-pour-moi...) Deux séminaires sont prévus début 2018 pour approfondir le rôle du secteur financier, plus particulièrement celui  des banques, des asset managers et des différents types d’investisseurs. 
Le séminaire du 18 janvier mettra l’accent sur les banques. Le crédit bancaire est le levier principal de l’économie européenne. A côté de cela, les banques interviennent sur le marché des actions et des obligations, notamment par le biais de l’investissement d’impact et des obligations vertes. Tant le secteur bancaire que les ONG actives en matière de finance durable identifient actuellement une série d’obstacles réglementaires ou structurels à lever pour mieux mettre la finance au service de la transition zéro carbone.
Le séminaire du 1er février poursuivra l’examen de ces questions en mettant l’accent sur les investisseurs institutionnels et sur le placement de l’épargne des ménages.
Le programme provisoire des deux séminaires sera publié très prochainement sur notre site.

La participation est gratuite, mais vous devez vous inscrire :
Pour le séminaire du 18 janvier via le lien http: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/759/
Pour le séminaire du 1er février via le lien http: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/760/

Description

In het kader van de verbintenissen conform het Akkoord van Parijs die België heeft aangegaan, zet de FRDO zijn werkzaamheden voort met betrekking tot de financiering van de nul-koolstofmaatschappij (voor een samenvatting van de twee seminaries die reeds in oktober plaatsvonden, zie http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/0510-meer-geld-voor-minder-koolstof en http://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/2310-meer-geld-voor-minder-koolstof). Begin 2018 zijn opnieuw twee seminaries gepland om de rol van de financiële sector, meer bepaald deze van de banken, asset managers en verschillende soorten beleggers te verdiepen.

Het seminarie van 18 januari legt het accent op de banken. Het bankkrediet is de belangrijkste hefboom van de Europese economie. Daarnaast zijn banken actief op de aandelen- en obligatiemarkt, met name via impactinvesteringen en groene obligaties. Zowel de banksector als de NGO’s die actief zijn op het gebied van duurzame financiering, identificeren een reeks wettelijke of structurele hindernissen die moeten worden overwonnen om financiën in dienst te stellen van de transitie naar nul-koolstof.
Het seminarie van 1 februari onderzoekt deze vragen verder, maar met een focus op institutionele beleggers en de investering van huishoudelijke spaartegoeden.
Het voorlopige programma van de twee seminaries zal binnenkort gepubliceerd worden op onze website en verstuurd worden per mail.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk:
Voor het seminarie van 18 januari via de link: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/759/ .
Voor het seminarie van 1 februari via de link http: http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/760/ .

Name of organizer
FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Organizer Categories
Overheidsdienst
Contact Name (visible)
Nathalie Boucquey
Contact Email (visible)
Location
Eurostation (Zuidstation, zaal Storck)
Ernest Blerotstraat 1 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Brussel 1070
Belgium
Disabled accessible
No

Location Map