Languages

MOOOV, SDG Voice 2018, "We willen mensen aansporen om hun eigen leefwereld los te laten en door de ogen van de ander te kijken."

Share this on

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2018 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. MOOOV is één van hen. Sinds hun oprichting in 1992 brengt MOOOV kwaliteitsfilms met zicht op de wereld in onze zalen.  We spraken met MOOOV directeur over cinema & de SDGs.

FIDO: In de grote cinemazalen draaien ze vaak Hollywoodproducties, terwijl er ook goede films worden gedraaid elders in de wereld. Welke film die niet in de grote zalen niet haalt, mogen we dit jaar toch zeker niet missen?

Marc Boonen: « Deze maand komt een Nepalese film uit ‘White Sun’. Nepal is niet meteen een land waar je grote cinema van verwacht. Dat op zich maakt deze film al bijzonder. White Sun gaat over het naoorlogse Nepal bekeken door de ogen van een jongen die zijn ouders verloor in de burgeroorlog. De regisseur Deepak Rauniyar slaagt erin om een persoonlijk relaas te brengen dat tegelijkertijd raakt aan de grotere pijnpunten van de Nepalese samenleving. Een andere aanrader is ‘The woman who left’ van Lav Diaz. Deze Filipijnse regisseur maakt het ons filmdistributeurs niet gemakkelijk met zijn films die al snel vier tot acht, soms zelfs tien uur duren.  Het bijzondere aan deze film is het gevoel dat je als kijker vier uur lang meeleeft met Horacia, het hoofdpersonage. Na drie decennia lang onschuldig in de gevangenis gezeten te hebben, belandt Horacia in een maatschappij – we spreken hier over de Filipijnen anno jaren 90 – die ze niet meer herkent.

De films die wij selecteren zijn dikwijls heel aparte, unieke kijkervaringen. Ze komen van over de hele wereld, gemaakt door cineasten die vanuit hun eigen achtergrond een verhaal vertellen. De leefomstandigheden in bijvoorbeeld Nepal of de Filipijnen zijn op het eerste zicht heel verschillend van hoe wij hier leven in Europa, maar tegelijkertijd tonen onze films dat de mensen daar met dezelfde dingen worstelen als wij hier. Ook zij worden verliefd, moeten het verlies van geliefden verwerken etc. Door films uit het Zuiden te distribueren in Europa til je ontwikkelingssamenwerking op een ander niveau. Dan zeg je eigenlijk: ‘wat jullie daar doen is gelijkwaardig aan wat wij hier doen.’ Onze films zijn misschien minder hapklaar dan grote, voorspelbare Hollywoodproducties, maar ze komen vaak verrassend en onvoorspelbaar uit de hoek. Ze geven je een bredere kijk op de wereld. »

FIDO: Jullie houden wel van zaken atypisch aanpakken. Jullie hebben bijvoorbeeld tijdens jullie filmfestival ook een jury gerekruteerd uit de gevangenis van Merkplas. Hoe heeft hun kijk op cinema jullie verrast?

Marc Boonen: « Het valt mij op dat onze jury uit de gevangenis van Merkplas nog nooit dezelfde film gekozen heeft als onze internationale jury van filmprofessionals. Onze jury uit de gevangenis hecht meer waarde aan het verhaal van een film dan de filmcritici. De esthetiek van een film speelt minder mee. Ook is onze jury uit de gevangenis cultureel meer divers. Dat maakt dat hen ook andere zaken opvallen en aangrijpen. Ze hebben soms heftige discussies die gaan over de verschillen in culturen in de selectie van hun winnaar. Ik ben ervan overtuigd dat je manier van kijken voor een deel bepaald wordt door je achtergrond en levenservaring. Met ons filmfestival van MOOOV willen we je eigenlijk bijna dwingen om die los te laten en je te laten kijken door de ogen van de andere. »

Ik ben ervan overtuigd dat je manier van kijken voor een deel bepaald wordt door je achtergrond en levenservaring. Met ons filmfestival van MOOOV willen we je eigenlijk bijna dwingen om die los te laten en je te laten kijken door de ogen van de andere.

FIDO: Een kritiek die jullie vaker krijgen is dat jullie publiek sowieso al een wereldse kijk heeft en openstaat voor die culturele verschillen...

Marc Boonen: « Dat is inderdaad vaak het geval, maar wij proberen ook een ander soort publiek te bereiken. Wij hebben bijvoorbeeld een sponsoringsovereenkomst met Phillips en in die overeenkomst staat dat zij elk jaar met een honderdtal werknemers naar ons festival moeten komen. Daar zitten ingenieurs, bediendes en arbeiders tussen die nooit op hun eigen houtje naar ons filmfestival zouden gekomen zijn. Wij hebben ook heel wat educatieve projecten lopen op scholen. We willen hen laten kennismaken met een ander soort cinema dan de Disney en studio 100 films en vertrekken daarvoor vanuit hun leefwereld op een manier die begrijpelijk is voor hen. Jongeren reageren vaak enthousiast op zulke films. Ik herinner mij nog een vertoning van The Idol, een film over een Palestijnse jongen die meedoet aan de Arabische idool, bij een klas vol technisch aangelegde stoere jongens. Na de film begonnen ze heel luid te applaudisseren. Film kan sterke emoties losmaken. »

FIDO: Wat zijn jullie plannen als SDG Voice?

Marc Boonen: « MOOOV werkt hard aan het zichtbaar maken van ongelijkheid in de wereld. Met onze films confronteren wij het publiek met heel wat wantoestanden in het Zuiden, zoals genderongelijkheid, sociale ongelijkheid, economische achterstand, voedselonzekerheid, slecht bestuur, corruptie, milieuverontreiniging.  De SDGs willen deze maatschappelijke problematieken ook aanpakken. Daarom willen wij de verhaal van de SDGs graag meenemen in onze communicatie. Als SDG Voice gaan wij onder andere de relevante SDGs koppelen aan onze films. Voor het begin van de film krijgen onze kijkers uitleg over deze specifieke SDGs in een filmpje en een pancarte. Ook gaan we studiedagen en filmnabesprekingen organiseren rond film & SDGs. »

MOOOV werkt hard aan het zichtbaar maken van ongelijkheid in de wereld.

De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld werden 8 organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2017 ging deze eer naar GoodPlanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group, Mouvement Action Paysanne, CNCD (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en 11.11.11. Vanaf heden mogen zes nieuwe organisaties deze titel met trots uitdragen. Elke dag stellen we een nieuwe SDG Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!