Languages

SDG 17 in de Metro: Slechts enkele landen geven het internationaal afgesproken percentage aan ontwikkelingshulp

Share this on

17 weken lang vind je op dinsdag per SDG de meest recente cijfers, een kort interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengevat op één bladzijde van de bijlage Metro Green. Deze week buigt Metro zich over SDG (Sustainable Development Goal) 17: “Partnerschap om doelstellingen te bereiken”.

Mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling stimuleren...

Via ontwikkelingshulp willen de Verenigde Naties genoeg financiële middelen vinden om de eerste 16 duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren. Sinds 1970 vragen de Verenigde Naties aan ontwikkelde landen om 0,7´% van hun bruto nationaal inkomen af te staan aan de minst ontwikkelde landen. Helaas is dit zelden het geval.

In 2017 is de Belgische ontwikkelingshulp met 8,2 % achteruitgegaan, naar 2,2 miljard dollar of 0,45 % van het bnp. Slechts vijf landen gaven in 2017 de afgesproken 0,7 %: Zweden (1,01%), Luxemburg (1%), Noorwegen (0,99%), Denemarken (0,72%) en het Verenigd Koninkrijk (0,7%).

 

In 2016 rondde de kaap van de ontwikkelingshulp de kaap van 145 miljard dollar. Een recordbedrag maar niet genoeg om armoede de wereld uit te helpen en de economie te lanceren van landen die het nodig hebben. De VN hopen op financiëring vanuit de privé-sector om de toegang tot wetenschap, tecnologie en innovatie te vergroten.Hulp vanuit de privésector ontslaat de lidstaten natuurlijk niet van hun verantwoordelijkheden. Integendeel, ze moeten actieplannen, een effectief fiscaal beleid en aangepaste wetten ontwikkelen. Daarvoor hebben ze doetreffende instellingen nodig, en een administratie die in staat is om resultaten te boeken. 

Jean-Yves Saliez, partnerschapscoördinator bij Enabel, het Belgisch agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, legt het belang van partnerschappen om de SDGs te bereiken uit in de krant Metro.

"Onverwachten samenwerkingen kunnen doorslaggevend. Neem nu bijvoorbeeld de verzekeringssector. Deze is nauwelijks ontwikkeld in Afrika. Een samenwerking tussen ontwikkelingsagentschap, dat veel ervaring heeft met werken in fragiele contexten en een privéverzekeraar is in dat geval heel nuttig.", aldus Jean-Yves Saliez.

Ontdek het hoe en waarom in het verdere interview met Jean-Yves Saliez en deel je eigen ervaringen en vragen met de hashtag #SDGMetro.