Languages

2017 wordt internationaal jaar voor Duurzaam Toerisme

Share this on

De Verenigde Naties hebben 2017 uitgeroepen tot “Internationaal Jaar voor Duurzaam Toerisme voor Ontwikkeling”. Wat houdt duurzaam reizen precies in?

Echt duurzaam reizen, bestaat dat wel? Toerisme veroorzaakt 5% van de wereldwijde koolstofuitstoot. Daarvan komt 80% op conto van het transport, vooral vliegreizen. Milieuwetenschapper Peter Tom Jones formuleerde het ooit als volgt: ‘Duurzaam reizen bestaat niet. We moeten minder vaak, minder ver, trager en langer reizen.’

Toch kan reizen onder bepaalde voorwaarden wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan mens en planeet. De VN wil tijdens dit internationale jaar duidelijk maken hoe dat kan. Ze wil zo een verandering teweegbrengen in het beleid, in handelspraktijken en in het gedrag van toeristen. Daarbij spitst ze zich toe op vijf domeinen.

Werkelijk duurzaam toerisme:

  1. zorgt voor duurzame economische groei waar iedereen bij wint.
  2. creëert jobs en vermindert armoede, ook bij de meest kwetsbaren.
  3. springt zo efficiënt mogelijk om met natuurlijke hulpbronnen, beschermt het milieu en beperkt zo veel mogelijk de impact op klimaatverandering.
  4. beschermt culturele waarden, diversiteit en erfgoed.
  5. stimuleert wederzijds begrip, vrede en veiligheid.

Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) besteden aandacht aan duurzaam toerisme. Zo stelt SDG8.9 dat duurzaam toerisme jobs moet creëren en de lokale cultuur en producten dient te promoten.

De Wereldtoerisme-organisatie (UNWTO) - het VN-agentschap voor toerisme - heeft van de VN het mandaat gekregen om dit internationale jaar te organiseren. Ze zal dat doen samen met regeringen, andere VN-agentschappen en internationale en regionale organisaties.

Bron: http://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2017/2017_duurzaam_toerisme_de_kijker