Languages

SDGs

Deel dit met

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de subdoelstellingen van de VN te volgen, werd in maart 2016 een geheel van 242 globale indicatoren voorgesteld door UNSTAT dat de 169 subdoelstellingen moet meten. Centraal hierbij is dat meerdere indicatoren opgesplitst moeten worden volgens relevante categorieën zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging enz. Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren nog verder onderzoek verricht moet worden. Het betreft hier dus een lijst die in de toekomst zeker nog verder zal evolueren. Het is ook belangrijk te onthouden dat deze indicatoren slechts een mondiale aanzet vormen, de lidstaten worden aangespoord om via verdere nationale verfijning meer nauwkeurigere metingen te verzekeren. De officiële lijst met SDG Indicatoren.

De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

 1. 1. Geen armoede

  Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. 2. Geen honger

  Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. 3. Goede gezondheid en welzijn

  Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 4. 4. Kwaliteitsonderwijs

  Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. 5. Gendergelijkheid

  Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. 6. Schoon water en sanitair

  Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 7. 7. Betaalbare en duurzame energie

  Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. 8. Waardig werk en economische groei

  Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en...
 9. 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

  Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. 10. Ongelijkheid verminderen

  Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. 11. Duurzame steden en gemeenschappen

  Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. 12. Verantwoorde consumptie en productie

  Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. 13. Klimaatactie

  Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. 14. Leven in het water

  Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen
 15. 15. Leven op het land

  Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam,...
 16. 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

  Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot...
 17. 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

  Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
 18. Search for SDGs initiatives