Languages

SDG FAQs

Deel dit met

We geven het toe, de Sustainable Development Goals zijn vrij complex. Wat zijn ze juist, wat stellen ze voor, maar ook, wat hebben ze met ons te maken? Daarom, een poging om de Sustainable Development Goals uit te leggen in 6 vragen!

1. Hoe zijn de Sustainable Development Goals ontstaan?

Al van op de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling van 2012 in Rio de Janeiro (gekend als Rio+20), besliste men om een aantal universele doelstellingen te bedenken die een antwoord bieden op de urgente sociale, economische, en leefmilieu gerelateerde problemen die de planeet en samenleving teisteren. Op 25 september 2015 tekenden de 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) uiteindelijk het akkoord voor Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze nieuwe mondiale agenda moet een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De SDGs zijn trouwens niet alleen binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht meepraten. Via een online enquête hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema’s. Op deze manier vormden het maatschappelijk middenveld, de privésector, het VN-systeem en de lidstaten samen 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die niemand achterwege laten en de wereld een pad biedt naar een duurzame toekomst voor ons allemaal.

2. Wat zijn de Sustainable Development Goals?

Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling uit zich concreet in 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals, SDGs). Door het bereiken van de doelstellingen maken we een einde aan armoede, beschermen we de planeet, en verzekeren we dat alle mensen vrede en welzijn ervaren. De 17 doelstellingen staan beschreven in een officieel document: ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’. In dit document worden, naast de doelstellingen, ook de 169 subdoelstellingen opgesomd die de doelstellingen verder concretiseren. Daarnaast bestaat de Agenda onder meer uit opvolging en evaluatie zodat we een idee hebben hoe vooruitgang en realisatie van de doelstellingen bij te houden.

Agenda 2030 steunt op 5 pijlers: Mens, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. Op deze manier komen alle aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod. Zoals de naam van de agenda al doet vermoeden, moeten we deze doelen bereiken tegen 2030. 15 jaar lijkt lang, maar gezien het vele werk dat te verrichten is moeten we meteen aan de slag. De doelstellingen dekken onderwerpen zoals gezondheid, armoede, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid, klimaatverandering,…

Een van de belangrijkste aspecten aan deze doelstellingen is dat ze gelden voor iedereen en alle landen. ‘To leave no one behind’, is dan ook de slagzin van deze SDGs. Daarnaast is het belangrijk dat alle SDGs onderling verstrengeld zijn, we kunnen 1 SDG niet bereiken zonder ook de andere doelstellingen in rekening te brengen. De Agenda is met andere woorden één-en-ondeelbaar!.

3. Er bestond toch ook zo iets als de Millenium Development Goals?

In 2000 werden door de Verenigde Naties acht Milleniumdoelstellingen (MDGs) voorgesteld. De 8 doelstellingen hadden vooral betrekking op de bestrijding van armoede. Ze waren ook enkel bedoeld voor de ontwikkelingslanden. In 2015 liepen de MDGS af, het is vrij lastig te meten wat we hier allemaal mee bereikt hebben. Wel werd het al snel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom werd een opvolging van de MDGs bedacht, dit zijn de SDGs, die bovendien veel ambitieuzer zijn volgende de VN.

De SDGs bouwen dus voort op de MDGs. Er zijn echter dubbel zo veel SDGs als MDGs . De MDGs werden namelijk aangevuld met nieuwe domeinen zoals onder meer klimaatsverandering, ongelijkheid, innovatie, duurzame consumptie en productie, vrede en veiligheid. De SDGs gaan over duurzaamheid, en niet enkel over ontwikkeling, zoals de MDGs. Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling geldt ook voor alle landen, en dus niet zoals bij de MDGs als hulp van de rijke landen aan de ontwikkelingslanden.

4. Hoe worden deze SDGs gefinancierd?

Om de SDGs te bereiken is er geld nodig, veel geld. De schatting lopen uiteen van 2 biljoen tot 5 biljoen dollar per jaar. Dit bedrag stemt overeen met 4 procent van het mondiale BNP. Enerzijds zullen deze doelen gefinancierd worden door de publieke sector (onder andere door bilaterale ontwikkelingshulp). Maar iedereen is het er over eens dat ook de private sector een steentje zal moeten bijdragen. Hiervoor hebben de private sector en de Verenigde Naties ondertussen het ‘Financial Innovation Platform’ gelanceerd dat innovatieve financiële oplossingen voor de SDGs moet stimuleren. Net als de financiële sector een grote rol kan/moet spelen in de financiering en het bereiken van de SDGs.

5. Zullen we de 17 doelstellingen halen tegen 2030?

De Sustainable Development Goals zijn in principe vrijblijvend en dus niet bindend. Dit wil zeggen dat er geen consequenties zijn indien bepaalde landen bepaalde doelstellingen niet halen. De politieke en morele druk om de Agenda te realiseren is echter groot. Daarnaast verwijzen ook heel wat SDGs naar reeds gemaakt internationale verbintenissen, die wel juridisch bindend zijn, zoals: ILO-conventies omtrent waardig werk of bijvoorbeeld Mensenrechten.

Het is zo dat de uitdagingen en gevraagde inspanningen groot zijn, maar zeker niet onhaalbaar. Integendeel, vele landen zijn voor heel wat doelstellingen reeds op het goeie pad. En mits de nodige inspanningen van iedereen (en wat goede moed) is er niets dat ons tegenhoudt om de doelstellingen te bereiken!

Ook op het Belgische niveau wordt volop gewerkt aan de implementatie van de SDGs in het beleid. België zal in juli 2017 in New York meedoen aan de National Volunyary Review tijdens het High Level Political Forum. Op deze manier wil België haar engagement voor nationale én internationale implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda in de verf zetten.

De uitdagingen zijn natuurlijk verschillend per land. Maar dit wil niet zeggen dat we zomaar wat doelstellingen kunnen kiezen en de rest links kan laten liggen. Het is belangrijk te onthouden dat er geen prioritaire doelstellingen kunnen zijn, maar wel prioritaire acties! Om op de hoogte te zijn van de voortuitgang van België kan je een kijkje nemen op de website van het Belgisch Federaal Plan Bureau.

6. Wat betekent dit voor mij/ons?

Zoals eerder aangehaald, gelden deze SDGs voor iedereen. Dit wil echter niet alleen zeggen voor alle landen van de wereld. Maar ook voor iedere burger, organisatie, lokale autoriteit, bedrijf,… Iedereen zal zijn/haar steentje moeten bijdragen! Door duurzame keuzes te maken en duurzame acties te ondernemen, kan ook jij bijdrage aan het behalen van de SDGs.

Om je een duwtje in de rug te geven somt de Verenigde Natie enkele concrete tips op hoe kleine inspanningen van ons allemaal een gigantische stap richting het bereiken van de SDGs kunnen betekenen! Bekijk de tips hier:

Logo’s

Download hier de 17 individuele SDG logo's in het Nederlands, Engels en Frans vinden (jpg). 

Guidelines voor het gebruik van het officiële SDG communicatiemateriaal van de VN. 

Hier  kan u terecht voor meer officieel VN-communicatiemateriaal.