Languages

SDG Voices 2019

Deel dit met

Na het succes van de editie 2017, heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 6 nieuwe SDG-voices genomineerd voor 2019. Deze zes organisaties zijn de Belgische ambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Gedurende een jaar maken ze, elk vanuit hun eigen achtergrond, het publiek warm voor SDG's.. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties en hun initiatieven.

RIKOLTO

De ongelooflijke variëteit aan eten op ons bord, is geen evidentie. Om een groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat, moet de voedingssector op zoek naar stabiele toeleveringsketens die kwaliteitsvol, betaalbaar eten garanderen voor iedereen – nu en in de toekomst.

Rikolto (Vredeseilanden) gelooft dat familiale landbouwbedrijven een groot stuk van het antwoord in handen hebben. Samen produceren deze boeren en boerinnen meer dan 70% van ons voedsel. Maar individueel staan ze zwak op de markt, waardoor hun potentieel onbenut blijft. Verandering op globale schaal is nodig zodat voedselmarkten waarde creëren voor iedereen, te beginnen voor boeren.

Rikolto coacht boerengroepen om betrouwbare zakenpartners te worden die de beste landbouwtechnieken gebruiken. We verbinden boerengroepen met supermarkten en bedrijven uit de voedingssector. We zoeken naar nieuwe manieren om zaken te doen op lange termijn, waarbij winsten en risico's eerlijk verdeeld zijn.

Als SDG Voice wil Rikolto het voedingsaanbod in de grote supermarktketens zien verduurzamen en dat doen ze samen met de consument. Duurzaam winkelen is nog steeds meer een ideaal dan praktijk. Grote supermarkten passen hun aanbod niet aan en consumenten hun koopgedrag ook niet. Met hun project geeft Rikolto de burger achter dat overwegend onduurzame kassaticket de kans om hun duurzame idealen door te duwen en in dialoog te gaan met de supermarktketens. Zo wordt de makkelijke keuze binnenkort ook een duurzame keuze. 
 

UBUNTU FESTIVAL

Ubuntu Festival is een gratis, laagdrempelig en familiaal muziekfestival met als belangrijke waarden: solidariteit, verdraagzaamheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Naast een aantrekkelijke muzikale programmatie, bieden we ook en vooral uitgebreide attractieve en gratis animatie aan voor jong en oud. Deze animatie heeft telkens een inhoudelijke en duurzame insteek en is steeds gekoppeld aan de verschillende SDG’s. De bedoeling is dat bezoekers zo op een actieve en vlot toegankelijke manier geïnformeerd worden.

Vanuit diezelfde filosofie ontwikkelden we de tentoonstelling “Iedereen SDG Held”. Deze tentoonstelling ging in première op Ubuntu Festival 2018. Ze is opgebouwd uit een 15-tal handige rollupbanners. Hierop worden  vrijwilligers van over de hele wereld als “held” in beeld gebracht. Via hen leren bezoekers de organisaties kennen waarvoor ze aan de slag gaan en komen ze meer te weten over de gekoppelde SDG’s. Doorheen de tentoonstelling loopt een audiotour die de bezoeker via een qr-code voor zijn smartphone of audiotoestel kan oproepen. De audio geeft per banner een persoonlijke getuigenis van de in beeld gebrachte vrijwilliger. Op deze manier leren bezoekers “rechtstreeks” over het engagement van deze vrijwilliger.

Met deze tentoonstelling wil Ubuntu Festival VZW de nieuwsgierigheid wekken van de bezoeker, zodat deze via andere kanalen verder op zoek gaat naar wat deze organisaties betekenen in het verhaal van duurzame ontwikkeling en sdg’s.

JANSSEN PHARMACEUTICA (J&J)

Bij Janssen Pharmaceutica werken we aan het creëren van een wereld zonder ziekte. We transformeren levens door nieuwe en betere manieren te vinden om ziektes te voorkomen, een halt toe te roepen, te behandelen en te genezen. Dat is onze inspiratie. We brengen hiervoor de knapste koppen samen en bedrijven de meest veelbelovende wetenschap. We focussen op complexe medische uitdagingen in 6 therapeutische gebieden: cardiovasculaire en metabole aandoeningen, immunologie, infectieziekten en vaccins, neurowetenschappen, oncologie, en  pulmonale hypertensie. Wij werken samen met de hele wereld, voor de gezondheid van iedereen.

Janssen Pharmaceutica behoort tot de Johnson & Johnson-groep, het grootste gezondheidszorgbedrijf ter wereld . In België werken meer dan 5.000 medewerkers. De volledige geneesmiddelencyclus is in België aanwezig: van onderzoek en ontwikkeling, tot productie, distributie en commercialisatie. Deze bundeling van activiteiten binnen één land is uniek in de farmaceutische wereld.

Janssen Pharmaceutica draagt de duurzaamheidsgedachte hoog in het vaandel. ‘Ons CREDO’ en de Sustainable Development Goals zijn hiervoor onze leidraad. We werken actief mee aan het realiseren van de VN-doelstellingen. Hierbij gebruiken we de taal van de SDG’s om vanuit gelijkwaardigheid samen te werken met alle betrokken partijen rond maatschappelijke thema’s zoals educatie en gendergelijkheid. Het WISTEM²D project (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics,  Manufacturing en Design), waarbij we jonge meisjes willen inspireren om te kiezen voor een studie in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing en Design is hier een voorbeeld van. We werken samen met alle belanghebbenden om een acceleratie programma te ontwikkelen én te implementeren. Het project in België is een pilootproject dat past binnen de globale ambitie van J&J om tegen 2020 meer dan 1 miljoen meisjes te bereiken. De werkwijze wordt gedocumenteerd en kan daarna in andere landen als blauwdruk gebruikt worden.

Als SDG Voice 2019 zet Janssen Pharmaceutica in op:

  • Het implementeren van een duurzame ondernemingsstrategie;
  • Het creëren van bewustzijn rond de SDG’s en het stimuleren van individuele initiatieven;
  • Het uitwerken van businesscases die aantonen dat het samenwerken vanuit de SDG’s,  met alle belanghebbenden, tot systemische veranderingen kunnen leiden die hand in hand gaan met business opportuniteiten. Het WISTEM²D project (Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics,  Manufacturing en Design) is hiervan een mooi voorbeeld.

De benoeming tot SDG Voice 2019 sterkt ons in onze overtuiging. Als ambassadeur laten we het komende jaar zien welke initiatieven wij ontplooien en welke samenwerkingen we hiervoor aangegaan. We nodigen iedereen uit aan het gesprek deel te nemen via onze social media kanalen: Twitter, Facebook en LinkedIn.

VIA DON BOSCO

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking die onderwijs en de socio-professionele integratie van kwetsbare jongeren in Afrika en Latijns-Amerika ondersteunt. We zijn ervan overtuigd dat kansarme jongeren alleen op een duurzame manier in de samenleving kunnen worden geïntegreerd als ze goed zijn opgeleid en waardig werk vinden. Al 50 jaar bieden we pedagogische en financiële medewerking aan lokale scholen. Vandaag ondersteunen we 11 internationale samenwerkingsprogramma's, waaronder 6 in Afrika en 5 in Latijns-Amerika. In totaal krijgen op die manier meer dan 20.000 jongeren per jaar toegang tot kwalitatieve opleidingen, waarvan 43% meisjes zijn. De ontwikkeling van de sociale en professionele vaardigheden van kansarme jongeren vormt de rode draad doorheen onze projecten. We helpen hen om actieve wereldburgers te worden en een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Daarmee timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

VIA Don Bosco viert zijn 50e verjaardag in 2019. Deze campagne richt zich op de drie belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaraan de organisatie bijdraagt:

  • SDG 4: Zorgen voor toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen om levenslang leren te bevorderen
  • SDG 5: gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken
  • SDG 8: bevorderen van duurzame, circulaire en duurzame economische groei, productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

Als onderdeel van deze geweldige campagne zullen er avondlezingen worden georganiseerd rond deze SDG's op verschillende locaties in België, evenals verschillende evenementen met onze partners uit het Zuiden, leden van de sector, het grote publiek en enkele VIP’s.

Bovendien organiseert VIA Don Bosco op 25 september, de derde verjaardag van de ondertekening van de SDG's door de 193 VN-lidstaten, de lanceringsdag van het interactieve spel dat jongeren sensibiliseert en mobiliseert rond de 17 SDG’s.

Dankzij deze activiteiten en de verschillende evenementen die zullen worden georganiseerd als onderdeel van de viering van ons 50-jarig bestaan, zal VIA Don Bosco rechtstreeks bijdragen en de woordvoerder bij uitstek zijn om jongeren te betrekken en het grote publiek te sensibiliseren rond de SDG's.

HIDRODOE

Wie water zegt, denkt Hidrodoe. Hidrodoe is een interactief waterdoecentrum in Herentals met ongeveer 58.000 bezoekers per jaar.

Hidrodoe sensibiliseert al meer dan 15 jaar jong en oud over water. Het doorgeven en bewust maken van de waarde van water en het promoten van het drinken van kraantjeswater is onze belangrijkste missie. Door interactieve experimenten en boeiende 4D-films daagt Hidrodoe haar bezoekers uit om na te denken over de rol van water in hun leven, hun verleden en hun toekomst. Hidrodoe wil zijn bezoekers op een leerrijke en unieke manier water in al zijn facetten laten ontdekken. Het is een veilige, gastvrije plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, … zich goed voelt en al spelend leert over water waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. 

Op 22 maart 2003 (Wereldwaterdag) opende Pidpa, het waterbedrijf van de provincie Antwerpen, het waterdoecentrum Hidrodoe. Naast het tonen van de productie van drinkwater, vinden wij het, als waterbedrijf, onze plicht om mensen te sensibiliseren over water, hen te helpen water te besparen en zorgzaam om te gaan met deze natuurlijke en kostbare grondstof. Uiteraard houden we zelf ook rekening met de impact van onze eigen activiteiten op mens en planeet.

Duurzaam ondernemen is een onderdeel van onze visie en onze kernactiviteiten. Pidpa behaalde het 'Voka Charter Duurzaam Ondernemen'. Met de deelname aan dit charter wil Pidpa haar keuze voor duurzaamheid uitdragen naar haar medewerkers, haar klanten en alle stakeholders. Duurzaamheid is immers niet iets wat je even doet, het is blijvend innoveren en verbeteren. Het mag geen hype zijn maar wel een levenswijze. De acties binnen dit Voka charter zijn gelinkt met de 17 SDGs.

In Hidrodoe draait het om duurzame educatie. Hun educatieve programma’s combineren kennisoverdracht met interactief, actie-georiënteerd leren en persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen mensen transformeren in hun denken en zijn over water, milieu en onze planeet in het algemeen.

Als SDG Voice zet Hidrodoe een jaar lang de SDGs in de kijker met een flinke dosis interactie én fun. Een reis rond de wereld van de SDGs, een hindernissenparcours om zuiver water te gaan halen en vele andere SDG-initiatieven kleuren dit jaar de kalender van Hidrodoe. Op deze manier wil Hidrodoe  de 17 SDGs overbrengen naar al hun bezoekers, zowel aan scholen als aan families, hen inspiratie geven om zelf ook de handen uit de mouwen te steken en aantonen dat ook kleine initiatieven helpen om de grote wereldproblemen aan te pakken.

FAIRFIN

FairFin is een sociaalculturele beweging die al 35 jaar mensen en organisaties aanzet om geld in te zetten als middel voor maatschappelijke verandering. FairFin is een kritische stem in het huidige financiële systeem en een incubator voor een alternatief, fair financieel systeem. Voor FairFin is een financieel systeem fair als het ten dienste staat van de samenleving en niet omgekeerd, met als ultiem doel een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving.

FairFin wil bijdragen aan deze duurzame toekomst door pensioengeld in te zetten voor de realisering van de SDG's. Dr. Anneleen De Bonte startte deze missie met FairFin via een pilootproject waarbij samen werd gezocht naar een duurzaam pensioen voor zelfstandige zorgverleners. Als SDG Voice wil FairFin enerzijds mensen sensibiliseren om over te stappen naar de duurzame opties die vandaag al bestaan en anderzijds financiele spelers bewegen om producten te maken die specifiek gericht zijn op het realiseren van de SDG's.