Languages

SDG Voices 2018

Deel dit met

Na het succes van de editie 2017, heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 6 nieuwe SDG-voices genomineerd voor 2018. Deze zes organisaties zijn de Belgische ambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Gedurende een jaar maken ze, elk vanuit hun eigen achtergrond, het publiek warm voor SDG's.. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties en hun initiatieven.

METRO

Metro is het enige gratis dagblad in België en bereikt elke dag 713.900 enthousiaste lezers*. De krant wordt landelijk verspreid in twee talen (Frans en Nederlands) dankzij een efficiënt distributienetwerk van trein- en metrostations, campussen, ziekenhuizen en bedrijven. Er zijn twee onafhankelijke redacties met Nederlandstalige en Franstalige journalisten. Metro werd gelanceerd op 3 oktober 2000. Online is Metro te vinden op www.metrotime.be, Facebook en Instagram.

Metro is het meest toegankelijke medium van België, de lezers worden op een objectieve en neutrale manier geinformeerd. Er wordt sterk gefocust op mobiliteit (in de breedste zin van het woord) maar ook ecologie, diversiteit en de nieuwe economie zijn topics die veelvuldig aan bod komen in de berichtgeving. In de nieuwe rubriek ‘Metro Green’ wordt in een reeks van 17 afleveringen (wekelijks op dinsdag) ingezoomd op de verschillende SDGs. Ze worden uitgebreid toegelicht en er wordt een verband gelegd met de actieve ‘SDG Voices’ en verwante initiatieven. We geven de organisaties de kans om hun activiteiten in het kader van het behalen van de doelstellingen in de kijker te zetten en trachten zo de effectiviteit te verhogen.

Metro heeft als krant een maatschappelijke rol te vervullen en bereikt een dwarsdoorsnede van de Belgische bevolking. In het voorjaar van 2018 publiceert Metro elke week een artikels over de SDGs. Door de verschillende SDGs op een toegankelijke manier te belichten en ook concrete initiatieven rond de SDGs in beeld te brengen, wil metrol het publiekinspireren om ook een steentje bij te dragen. 

Lees hier  het volledige interview  en de SDG Artikels van SDG Voice, Metro. 

 *(CIM 2016-2017)

Vers van de pers: de SDGs in de Metro

In de lente van 2018 buigt de krant Metro zich over een duurzame ontwikkelingsdoelstelling of SDG en vat ze de SDGs samen in de meest recente cijfers, een kort interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven in de Metro Green. Hieronder vindt u alle artikels op een rij: 

 1. SDG 1 in de Metro: 'Armoede is het gevolg van politieke keuzes'
 2. SDG 2 in de Metro: 'Honger is een probleem van toegang tot voedsel'
 3. SDG 3 in de Metro: 'Geen vermijdbare sterfgevallen meer'
 4. SDG 4 in de Metro: 'Iedereen naar school?'
 5. SDG 5 in de Metro: 'Waar staat België op het vlak van gendergelijkheid?'
 6. SDG 6 in de Metro: 'Onzuiver water en watertekort zijn een groot probleem'
 7. SDG 7 in de Metro: 'Hoe energiearmoede verminderen?'
 8. SDG 8 in de Metro: 'Kinderarbeid, werkloosheid en integratie onder de loep'
 9. SDG 9 in de Metro: 'Hoe zit het met de infrastructuur in België en de rest van de wereld?'
 10. SDG 10 in de Metro: 'Als de inkomensongelijkheid niet kleiner wordt, kunnen we armoede niet bestrijden'
 11. SDG 11 in de Metro: 'De duurzame stad is een enorme uitdaging'
 12. SDG 12 in de Metro: 'We consumeren het equivalent van 1,7 planeet'
 13. SDG 13 in de Metro: 'België, slechte leerling in de strijd tegen de opwarming van de aarde'
 14. SDG 14 in de Metro: 'Hoe de zeeën en oceanen te behouden? De oorlog tegen plastic is begonnen!'
 15. SDG 15 in de Metro: 'We stevenen recht op de 6e uitstervingsgolf af. De eerste veroorzaakt door de mens'
 16. SDG 16 in de Metro: 'Geen duurzame ontwikkeling zonder vrede'
 17. SDG 17 in de Metro: 'Slechts enkele landen geven het internationaal afgesproken percentage aan ontwikkelingshulp'

MOOOV

Film beweegt mensen. Film doet mensen dromen, maar film toont vooral ook onbekende werelden die niet de onze zijn. Film is daardoor het ideale medium om een publiek nieuwe horizonten te laten verkennen, (in)zichten te bezorgen, hun blik te verruimen, de wereld te laten verkennen. MOOOV koos als slagzin ‘films met zicht op de wereld’ en dat is exact waar de organisatie voor staat.

MOOOV VZW is initiatiefnemer van periodieke en permanente activiteiten rond programmering en vertoning van kwaliteitsfilms met zicht op de wereld. De activiteiten vinden plaats in een sensibiliserings- en educatie-context ter bevordering van de kennis, het respect en de waardering van het Belgisch publiek aangaande andere culturen dan de westerse cultuur. Er wordt gefocust op bewustmaking en attitudeverandering bij het brede publiek rond internationale solidariteit.

MOOOV werkt hard aan het zichtbaar maken van ongelijkheid in de wereld. De organisatie confronteert haar publiek met heel wat wantoestanden in het zuiden, met gender-ongelijkheid, economische achterstand, voedselonzekerheid, sociale ongelijkheid, slecht bestuur, corruptie, milieuverontreiniging,... MOOOV hanteert cinema daarbij als een daadwerkelijke bijdrage tot een breed maatschappelijk draagvlak voor Noord-Zuid solidariteit in België.

In het Belgische audiovisuele landschap neemt MOOOV een unieke positie in. De werking van MOOOV bestaat uit verschillende onderdelen waarbij de presentatie en omkadering van zuid-films centraal staat. Meest zichtbare onderdeel van de werking is het jaarlijkse filmfestival, dat simultaan in 8 verschillende Vlaamse steden georganiseerd wordt. Verder organiseert MOOOV een uitgebreide educatieve werking als inhoudelijke verdieping op het vertonen van de films, met een jaarlijks bereik van tienduizenden kinderen, jongeren en leerkrachten. Verder organiseert MOOOV het hele jaar door filmvertoningen doorheen heel Vlaanderen.  Het doelpubliek is erg divers: voor alle leeftijden en doelgroepen. In 2016 namen 126.000 mensen deel aan één van de vertoningen of activiteiten die door MOOOV werden georganiseerd.

MOOOV presenteert cinema als een daadwerkelijke bijdrage tot een breed maatschappelijk draagvlak voor Noord-Zuid solidariteit in België en is daarmee ideaal geplaatst om de SDG’s bekendheid te geven bij een groot publiek. En da’s exact wat MOOOV van plan is in 2018: het zichtbaar maken van de SDG’s. Het jaarlijkse filmfestival in april is de plek bij uitstek om deze visibiliteitscampagne op gang te trappen, geruggensteund door gewaardeerde partners als 11.11.11, Amnesty International en MO*. De campagne wordt verdergezet na het festival.

Lees hier het volledige interview met SDG Voice, MOOOV.

 

 

VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s, bijna alle politiezones, intercommunales en AGB’s. De meer dan 160 medewerkers van VVSG zetten zich dagelijks in om samen met haar leden te werken aan een sterk lokaal bestuur. Dit doen ze via adviesverlening, vormingen, publicaties en lobbywerk.

Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) vormen het moreel kompas waarop alle actoren wereldwijd zich moeten oriënteren om samen de toekomst vorm te geven. Ook VVSG draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Voor VVSG zijn de SDGs prioritair, zowel binnen de eigen organisatie als in haar dienstverlening naar haar leden toe.

Lokale besturen zijn essentiële partners om Agenda 2030 te realiseren. De SDGs moeten ons inspireren en aanzetten om een stap verder te gaan en om het gemeentelijk beleid structureel te verduurzamen. VVSG gaat momenteel, in een piloottraject, samen met 20 gemeenten intensief na hoe de SDGs geïntegreerd kunnen worden in het gemeentelijk beleid, zowel op vlak van sensibilisering als politiek en beleidsplanning.

Als SDG-voice wil VVSG samen met haar leden de stem van het lokale bestuur vertolken.  Bij de lokale besturen is er enorm veel goesting en bereidheid om actief te werken aan de SDGs. Bovendien ondernemen reeds heel wat lokale besturen actie. Via een SDG-campagne zal dit engagement extra in de verf worden gezet. Deze campagne vergroot ook meteen het draagvlak binnen de gemeenten voor de SDGs.

Lees hier het volledige interview met SDG Voice, de VVSG.

VBO

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) is een interprofessionele werkgeversorganisatie die meer dan 40 sectorale federaties vertegenwoordigt, samen goed voor meer dan 50 000 ondernemingen in alle regio's van het land. Daarmee vertegenwoordigt het ongeveer 75% van de banen in de particuliere sector.

Doel van het project is de SDG's en hun opportuniteiten bekend te maken bij de sectorale organisaties en hun leden (ondernemingen). Ondernemingen zijn immers een krachtige hefboom om gedeelde waarde te creëren door het creëren van economische, maatschappelijke en ecologische waarde. Ze moeten elk op hun niveau bijdragen aan de mondiale uitdagingen waar we voor staan.

Het project wil de dynamiek van het magazine REFLECT, gepubliceerd in september 2017, verdiepen. Naar schatting zou de implementatie van de 17 SDG's immers 12 miljard dollar aan economische opportuniteiten met zich mee kunnen brengen. Het zijn deze economische opportuniteiten, maar ook de andere positieve gevolgen die onder de aandacht van de ondernemingen zullen worden gebracht.

Het project bestaat uit de creatie van een onderdeel gewijd aan SDG's op onze website, de publicatie van korte video’s van interviews met CEO’s en een verkennende enquête voor ondernemingen. Het VBO zal een debat organiseren tussen ambassadeurs van YTIA (Young Talent in Action) en enkele captains of industry over de behoeften en verwachtingen van de nieuwe generatie. Tot slot wordt aan het eind van het jaar een seminar georganiseerd over de lessen die onze leden en ondernemingen kunnen trekken uit het afgelopen jaar.

Lees hier het volledige interview met SDG Voice, het VBO.

NATAGORA

Natagora heeft meer dan 200 natuurgebieden verspreid over 5.000 ha in Wallonië en Brussel. De achteruitgang van de biodiversiteit stoppen en zorgen voor een beter evenwicht tussen de mens en de natuur, dat is wat Natagora wil bereiken. Hiervoor ondernemen ze verschillende acties:

 • Natagora beschermt: Onze talrijke natuurgebieden zijn paradijzen van biodiversiteit waar je diverse en vaak ook bedreigde planten-en dierensoorten tegenkomt. Onze vele vrijwilligers helpen de managers om deze gebieden in stand te houden.
 • Natagora onderzoekt: Identificatie van bedreigingen en directe steun aan de meest bedreigde soorten maken deel uit van de belangrijkste taken van de vereniging. Zo houdt zij toezicht op vele controleprogramma’s en ontwikkelt gerichte acties van bescherming en voorlichting.
 • Natagora mobiliseert: invloed uitoefenen op het beleid, de biodiversiteit bevorderen, de mogelijke aantastingen ervan voorzien, reageren indien nodig, maar ook gegevens verzamelen en een passie delen: de talrijke vrijwilligers van de vereniging dragen hier dagelijks aan bij.
 • Natagora sensibiliseert: Natagora is sterk betrokken bij milieu-educatie dankzij  het organiseren van vormingen en evenementen in onze Natuur en Milieu Educatie-Centrums en het uitbouwen van particulierennetwerken.

De natuurgebieden hebben talloze malen hun efficiëntie bewezen in de strijd tegen de klimaatopwarming; ze vormen schuiloorden voor bedreigde soorten, kunnen de effecten van overstromingen verzachten en zijn belangrijke koolstofputten. De mobilisatie van ons educatief departement, onze vrijwilligers en onze media zal één van de kernboodschappen van de SDGs trouwens versterken: dat menselijke vooruitgang gepaard moet gaan met de dringende bescherming van ons leefmilieu en een groter respect van de mens voor de vrije natuur. Woordvoerder zijn van de SDGs betekent bijdragen aan het verspreiden van de boodschap dat de mens redden onmogelijk is zonder de natuur te redden.

Lees hier het volledige interview met SDG Voice, Natagora.

 

JOKER

Joker is een reisorganisatie die avontuurlijke en duurzame reizen aanbiedt. Duurzaamheid maakt deel uit van het Joker DNA sinds de oprichting in 1981. Openheid, gelijkwaardigheid, ontmoeting en verwondering zijn doorheen de jaren de kernwaarden gebleven.

Joker ligt aan de basis van het Joker/ViaVia netwerk –bestaande uit de ViaVia Joker Reiscafés, Anders Reizen, ViaVia Tourism Academy, het Joker Projectenfonds en Karavaan. Een combinatie van profit en non-profit organisaties, die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor duurzaam reizen en ondernemen.

Toerisme is een enorme sector, goed voor zo’n 10% van de wereldeconomie en 1 op de 10 jobs wereldwijd. Stel nu dat iedereen op een verantwoorde manier zou reizen: dat zou een gigantische positieve impact betekenen! Joker gelooft in de kracht van duurzaam toerisme als hefboom voor sociaal-economische ontwikkeling en als bron van tolerantie en wederzijds begrip.

De SDG’s zijn eigenlijk overal op reis aanwezig, het is maar een kwestie van ze op te merken! Deze open manier van kijken wil Joker als SDG Voice stimuleren bij reizigers.  Joker toont hen dat ze heel wat duurzame keuzes kunnen maken op reis, die een win-win betekenen voor de reiziger, de lokale bevolking én de planeet. Joker wil in 2018 de Belgische reizigers uitdagen om een beetje te veranderen, door bewuster te gaan reizen, met oog voor de SDGs.

Joker zal zich als SDG Voice richten naar de Belgische reizigers, naar de eigen achterban en naar de toeristische sector, onder de acties #MySDGspot, #Walkourtalk en #Captainsofindustry. 

Lees hier het volledige interview met SDG Voice, Joker.