Languages

SDG 5 in de Metro krant: waar staat België op het vlak van gendergelijkheid?

Deel dit met

Metro buigt zich vandaag over de vijfde duurzame-ontwikkelingsdoelstelling of SDG (voor Sustainable Development Goal). Gedurende 17 weken vind je elke dinsdag per SDG de meest recente cijfers, een interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengebundeld op één pagina in de bijlage Metro Green.

Er bestaat geen zwak geslacht: dat is de boodschap waaraan de [SDG’s] ons willen herinneren.

Door middel van doelstellingen als empowerment, strijd tegen discriminatie en bewustmaking, willen de SDG’s aantonen dat gendergelijkheid een positieve impact zal hebben op de duurzame ontwikkeling en de maatschappij in haar geheel. Sinds de jaren 2000 is er dankzij de inzet van de Verenigde Naties een aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs en arbeid, maar er blijft natuurlijk nog heel wat werk aan de winkel.  Wereldwijd is discriminatie op grond van geslacht nog zeer sterk aanwezig: uitbuiting en (seksueel) geweld, toegang tot onderwijs of tot de arbeidsmarkt, ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken, analfabetisme, etc. In België werden maatregelen genomen om deze verschillen te overbruggen maar er blijven nog knelpunten: discriminatie op de arbeidsmarkt, de loonkloof, de vertegenwoordiging van de vrouwen in leidinggevende overheidsorganen of topfuncties.

Enkele Belgische cijfers

  • Voor een identieke functie binnen dezelfde onderneming schommelt de gemiddelde jaarlijkse loonkloof tussen de geslachten tussen 22 en 20%.
  • Vrouwen zouden gemiddeld 10 jaar meer moeten werken om evenveel te verdienen als hun mannelijke alter-ego’s.
  • Een vrouw verdient per gewerkt uur gemiddeld 7,6% minder dan een man.

Veronique De Baets, deskundige van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), geeft Metro enkele tips waardoor ons land beter kan presteren op een van zijn zwakke punten, de sociaaleconomische (on)gelijkheid:

Werken aan een betere taakverdeling in de privésfeer is één weg. Zolang de taken daar niet gelijker zijn verdeeld, zal betaalde arbeid dat ook niet zijn. Naast het onderwijs, het belangrijkste actieterrein, kan de overheid ook het ouderschapsverlof verbeteren. Als het ouderschapsverlof flexibeler kan worden opgenomen en meer  gespreid naargelang de behoeften, zullen mannen er vaker gebruik van maken. Idealiter zou het ouderschapsverlof ook moeten worden verdubbeld en gedeeltelijk verplicht worden, want 11% van de mannen ondervinden nog steeds problemen om het op te nemen.

Ontdek het volledige interview in het artikel van Metro en aarzel niet om uw ervaringen op het gebied van gendergelijkheid te delen via de hashtag #MetroSDG.