Languages

VVSG, SDG Voice 2018, "De SDGs zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn."

Deel dit met

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2018 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG is één van hen.  We spraken met algemeen directeur Mieck Vos en algemeen voorzitter Wim Dries over hun plannen als SDG Voice.

FIDO: Zijn jullie blij met jullie benoeming als SDG Voice?

Mieck Vos: « Om de SDGs tot een succes te maken, moet iedereen wereldwijd zijn schouders eronder zetten. Zeker lokale besturen, want zoals mijn collega Wim het zo goed zegt: de SDGs zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn. VVSG wil steden en gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen met het integreren van de SDGs in hun beleidsplannen. Momenteel hebben wij een pilootproject lopen met 20 Vlaamse gemeenten om te kijken hoe we dit het beste aanpakken. De SDGs integreren in alle stappen van de beleidsplanning is een zeer intensief proces. Tegen 2020 treedt een nieuw meerjarenplan in voege bij alle Vlaamse gemeenten. We willen graag dat dit nieuwe meerjarenplan bij de meeste gemeenten in lijn is met de SDGs. Een zesde van de Vlaamse steden en gemeenten wilt graag meewerken aan ons project. Een lokale vertaling van de SDGs naar een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling, dat is wat we willen verwezenlijken.

Een lokale vertaling van de SDGs naar een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling, dat is wat we willen verwezenlijken.

Daarnaast merken we ook dat het sensibilerend materiaal rond de SDGs erg populair is bij onze achterban. We proberen het ook wat creatief aan te pakken. We hebben niet alleen SDG brochures, flyers en banners, maar ook SDG pins, spelletjes en zelfs zitpoefs. In ons tijdschrift Lokaal zetten we ook elke maand een SDG initiatief in de kijker. Kortom, er gebeurt veel rond de SDGs, zowel in onze organisatie zelf als bij de Vlaamse steden en gemeenten. Ons SDG Voiceschap is een mooie erkenning hiervan en ook een extra motivatie. Als SDG Voice gaan we ons vooral focussen op het organiseren van een gezamenlijk bewustmakend moment met de gemeenten onder de titel Lokale Besturen #Act4SDGs. »

FIDO: Geen gemakkelijke uitdaging, lijkt mij? Wat zijn de grootste uitdagingen voor de steden en gemeenten?

Wim Dries: « Ik zie alvast twee grote uitdagingen. Ten eerste moet je als stad of gemeente durven breken met het hokjesdenken dat we vaak terugvinden bij overheidsinstellingen en politici. De maatschappelijke problematieken die de SDGs wil aanpakken, zijn vaak geconnecteerd met elkaar. Bijvoorbeeld mensen aan het werk zetten is niet alleen belangrijk in de strijd tegen armoede, maar ook voor de ontwikkeling van een duurzame stad. Meer samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen zal de zaken dan ook sneller vooruit laten gaan. Ik was aangenaam verrast toen de federale regering in 2016 aankondigde dat de SDGs één van hun belangrijkste prioriteiten zou worden. De SDGs bieden het ideale kader om eindelijk te breken met dat hokjesdenken. Ook geven de SDGs een bredere, meer accurate invulling aan duurzame ontwikkeling. In het verleden bleef duurzame ontwikkeling vaak beperkt tot beleid rond leefmilieu. Maar het is niet alleen het politieke bestuur van een land dat belangrijk is voor verandering, - en nu kom ik bij de tweede uitdaging – we moeten ook de bevolking meekrijgen. »

FIDO: U bent ook burgemeester van Genk. Hoe probeert Genk de bevolking warm te maken voor de SDGs?

Wim Dries: « We hebben een aantal heel concrete projecten op poten gezet. Zo zijn we vorig jaar samen met een andere SDG Voice, de stad Gent, de uitdaging ‘Iedereen feminist’ aangegaan. We hebben iedereen, zowel mannen als vrouwen, aangemoedigd om openlijk te verkondigen dat ze feministen zijn en dit moment vast te leggen op foto. Met deze actie willen wij mensen aanzetten om na te denken over gendergelijkheid en feminisme in de hoop komaf te maken met bepaalde vooroordelen. Diversiteit en discriminatie in het algemeen is een belangrijk thema voor Genk. We hebben bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan naar etnocommunicatie. Uit deze studie bleek dat veel van onze inwoners van andere origine zich niet konden vinden in bepaalde afbeeldingen die we gebruikten in onze communicatie. Bijvoorbeeld voor ons één meifeest – een oude Genkse traditie om de eerste oogst te vieren – gebruikten we een afbeelding van een vrouw met een masker. Dit beeld kwam heel vreemd over bij mensen van Marokkaanse en Turkse origine. Nu we andere beelden gebruiken om het één meifeest aan te kondigen, zien we dat ook meer mensen van andere origine deelnemen aan het feest. Het lijken maar kleine details, maar zulke dingen kunnen een verschil maken. »

Diversiteit en discriminatie in het algemeen is een belangrijk thema voor Genk.

De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld werden 8 organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2017 ging deze eer naar GoodPlanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group, Mouvement Action Paysanne, CNCD (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en 11.11.11. Vanaf heden mogen zes nieuwe organisaties deze titel met trots uitdragen. Elke dag stellen we een nieuwe SDG Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!