Languages

SDG 7 in de krant Metro: hoe energiearmoede verminderen?

Deel dit met

Hernieuwbare energie ontwikkelen

De “klassieke” energie is vervuilend en uitputbaar. Het heil zou liggen in hernieuwbare energiebronnen om het broeikaseffect tegen te gaan, zeker met de huidige demografische explosie. Enige nadeel: hernieuwbare energie vraagt om zware investeringen. Veel landen (al dan niet ontwikkeld) verkiezen helaas om hun geld elders in te steken dan in een "schone en betaalbare energie".

Hoewel regeringen wereldwijd de overstap naar hernieuwbare energie maken, dankzij VN-verdragen zoals Agenda 2030, is de vooruitgang veel te traag om tegen 2030 een positief resultaat te bereiken. Niet zo lang geleden wees IRENA (het internationale agentschap voor hernieuwbare energie) op de lage aandeel van deze milieuvriendelijke energiebronnen binnen Europa: Slechts 17% van het totale energieverbruik in 2016 was afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.

Gebrek aan ambitie en concrete inspanningen voor België

Ook België investeert niet veel in hernieuwbare energie. Ons land scoort slecht in de Europese ranglijst. Met maar 8,7 % consumptie van hernieuwbare energie op het totale energieverbruik bengelen we op de op drie na laagste plaats in de ranglijst. Aan het huidige tempo van vooruitgang behalen we tegen 2020 het streefcijfer van 13% niet.

In een tijd waarin brandstofarmoede in 2016 nog steeds één op de vijf Belgische huishoudens treft, moet nog veel worden gedaan. De wens van België om in 2025 uit kernenergie te komen, moet gepaard gaan met maatregelen die deze duurzame transitie mogelijk maken om zowel zijn ecologische voetafdruk te verkleinen als de toegang tot energie voor al zijn burgers te waarborgen.

De digitale vervuiling in kaart brengen

Investeren in hernieuwbare energiebronnen is niet het enige wat we kunnen doen om energiearmoede te verminderen. Onze internetconsumptie moet nauwkeurig worden bestudeerd en tot concrete acties leiden. De digitale economie is goed voor 20 % van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.

Metro sprak met  Damien Ernst, hoogleraar Energie aan de Universiteit van Luik, over onze digitale gewoontes. Volgens hem is het beleid op dit moment absoluut niet gericht op deze specifieke vervuiling in hun analyse en metingen.

Ontdek in de metro wat je kan doen om duurzamer om te springen met je digitale consumptie.

Heb je tips en trucs om je energetische voetafdruk te verkleinen? Deel ze met de hashtag #MetroSDG.