Languages

SDG 14 in de krant Metro: hoe de zeeën en oceanen te behouden ...? De oorlog tegen plastic is begonnen!

Deel dit met

17 wekenlang  vind je op dinsdag voor elke SDG de meest recente cijfers, een kort interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengevat op één bladzijde van de bijlage Metro Green. Deze week buigt Metro zich SDG 14: “Leven in het water”.

Maritieme ecosystemen zijn van essentieel belang voor de biodiversiteit, het klimaat en bij uitbreiding de mens. Nochtans worden onze zeeën en oceanen vaak achtergesteld in de strijd tegen de klimaatverandering.

Plasticvervuiling vormt een van de grootste bedreigingen voor het onderwaterleven. Jaarlijks komt bijna acht miljoen ton plastic in volle zee terecht. Het wordt meegevoerd door de stroming en opgenomen door het plankton en de andere zeeorganismen waardoor het uiteindelijk de hele voedselketen verontreinigt en dus ook de mens treft. Een groot deel van het plasticafval klit bovendien samen en vormt ergens in het midden van de Stille Oceaan het “8e continent”. Dat neemt steeds uitbreiding en zou vandaag al meer dan drie keer zo groot zijn als Frankrijk. 

De oorlog tegen plastic

Metro sprak met Jeroen Verhoeven van Greenpeace over microplastics. Die zijn vooral afkomstig van de afbraak van plasticafval, banden, verontreinigende stoffen in synthetische kledij, maar ook van cosmetica die deze plastieken microbolletjes gebruiken voor scrubs of andere producten.

Er is actie op verschillende niveaus nodig. Een van de oplossingen is een systeem van statiegeld invoeren op plastic. In België zijn er heel wat politieke obstakels voor dit project, enkel om ideologische redenen. Het idee dat we bedrijven zo min mogelijk beperkingen moeten opleggen.

De Europese Commissie heeft onlangs een sterk signaal gegeven voor de SDG14, met de ban op een aantal plastic afvalproducten voor eenmalig gebruik, zoals oorstokjes, rietjes, etc.  Het magazine Test-Aankoop volgde in België dit voorbeeld en lanceerde een petitie, gericht aan de supermarkten, met de vraag om meteen al de nodige maatregelen te nemen om de nieuwe norm te respecteren en niet te wachten op de lange administratieve procedures die aan de gang zijn. Ecover heeft bijvoorbeeld 100% recycleerbare en gerecycleerde plastic flacons ontwikkeld. Ook op regeringsniveau komen er acties op gang, onder meer tegen de plastic zakjes. België is een van de landen die ze verbieden, enkele uitzonderingen niet te na genomen. En al is het geen bindende overeenkomst, toch is Marie-Christine Marghem zeer tevreden omdat ze erin geslaagd is een akkoord te bereiken om de microplastics in cosmeticaproducten en detergenten in België te beperken.

2018, het jaar van de Noordzee

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Mobiliteit en Vervoer en andere Belgische verenigingen zoals Natuurpunt of WWF hebben ervoor gekozen om dit jaar de Noordzee in de kijker te zetten, omwille van alle redenen die in dit artikel staan vermeld. In dat kader zal de Federal Truck voor bewustmakingsacties van 11 tot 17 uur aanwezig zijn:

  • in Nieuwpoort op 7 juli en
  • in De Panne op 8 juli.

Verder staan een schoonmaak van de stranden en "clean beach classes" op het programma. Meer info: #JaarvandeNoordzee2018.

Ontdek het interview van Jeroen Verhoeven in zijn geheel en lees de eenvoudige aanbevelingen van Metro voor het behoud van het waterleven op ons niveau. Deel je ervaringen op Facebook of Twitter, met de hashtag #MetroSDG.