Languages

SDG 13 in de Krant Metro : België, slechte leerling in de strijd tegen de opwarming van de aarde

Deel dit met

17 wekenlang  vind je op dinsdag voor elke SDG de meest recente cijfers, een kort interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengevat op één bladzijde van de bijlage Metro Green. Deze week buigt Metro zich SDG 13: “Klimaatactie”

Extreme overstromingen, bodemdaling, destructieve menselijke activiteit, toenemende urbanisering en extreme weersomstandigheden bedreigen de natuur. Planeet Aarde stikt en haar inwoners versnelt het proces. Klimaatverandering heeft onomkeerbare gevolgen, waarvan we allemaal getuigen op verschillende schaalniveaus, en ondanks de urgentie die wordt opgelegd, stappen de overheden water.

Verouderde lucht, vuil water, smeltend ijs en de uitbarsting van de natuur verzwakken ecosystemen en doen afbreuk aan fauna, flora en menselijkheid.

Alleen al in 2017 werden 18,8 miljoen mensen verdreven als gevolg van natuurrampen, zoals overstromingen, aardbevingen, tsunami's, stormen en cyclonen. Ondanks deze bevindingen, wankelt de menselijke activiteit niet, wat wetenschappers ertoe aanzet een versnelling van verwoestende effecten te voorspellen.s.

Status van overeenkomsten

Ondanks de steeds alarmerende berichten, belemmeren de miljarden dollars die nodig zijn om deze plaag en politieke onbeweeglijkheid te kanaliseren de Overeenkomst van Parijs, die beoogt de stijging van de temperaturen onder de kritische drempel van 2 ° C te houden in vergelijking met de pre-industrieel tijdperk. Volgens de laatste schattingen lijken de 200 ondertekenende landen op weg naar een stijging van 3 ° C.

Verschillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat de besparingen op de volksgezondheid in geval van toepassing van een ander klimaatbeleid aanzienlijk zullen zijn.

België, slechte leerling

Volgens Noé Lecocq, klimaatdeskundige bij de federatie Inter-Environnement Wallonie (IEW), la Belgique doit faire preuve de "cohérence climatique". Hoewel we onze uitstoot van broeikasgassen in 2014 hadden verminderd, gingen we in de jaren die volgden weer omhoog. Volgens de laatste Europese prognoses missen we misschien zelfs het reductiedoel van 15% tegen 2020.

Noé Lecocq, interviewé par Metro, nous explique que même si la Belgique a fait des efforts en repensant notamment ses activités sidérurgiques, le fait de ne pas prendre de mesures conséquentes au niveau des transports par exemple, rend ses efforts quasi inefficaces.

Het vereist ook klimaatsamenhang. Geen opzettelijke redevoeringen over het klimaat te houden en maatregelen te blijven nemen die altijd de auto, de ontwikkeling van luchthavens en het luchtverkeer, enz. Meer stimuleren. Het is een vorm van inconsistentie en schizofrenie.

Onder de SDG's stellen de nieuwe doelstellingen voor 2030 een vermindering van 35% ten opzichte van 2005. Het werk om dit te bereiken is enorm. Voor Noé Lecocq is de eerste actie die wordt ondernomen het werk op het gebied van regionale planning.

Ontdek dit interview in zijn geheel en lees de eenvoudige aanbevelingen van Metro om te vechten op ons niveau tegen het broeikaseffect. Deel je ervaringen op Facebook of Twitter, met de hashtag #MetroSDG.