Languages

VBO, SDG Voice 2018, "We hebben een impact op de manier waarop bedrijven zelf werken."

Deel dit met

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2018 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. Het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, is één van hen. We spraken met Vanessa Biebel, adviseur bij het Competentiecentrum Duurzame Ontwikkeling en Mobiliteit, over hun plannen als SDG Voice.

FIDO: Hoe heeft het VBO volgens u een impact op de samenleving?

Vanessa Biebel: “Het VBO is de grootste interprofessionele werkgeversfederatie van België. Wij vertegenwoordigen meer dan 50 000 bedrijven, die op hun beurt 75% van de private arbeidsmarkt vertegenwoordigen. Het VBO is actief in tal van representatieve organen waar we de stem van de bedrijven verdedigen. Op deze manier hebben we uiteraard een impact op de samenleving, op de politieke beslissingen, maar ook op de manier waarop bedrijven zelf werken en de samenleving beïnvloeden (op economisch, maatschappelijk en milieuvlak).”

We hebben uiteraard een impact op de samenleving, op de politieke beslissingen, maar ook op de manier waarop bedrijven zelf werken en de samenleving beïnvloeden (op economisch, maatschappelijk en milieuvlak).”

FIDO: Wat betekenen de SDGs voor het VBO?

Vanessa Biebel: “De SDGs zijn een echte kans voor ons. Ten eerste stellen ze ons, dankzij het algemeen kader voor duurzame ontwikkeling dat ze bieden, in staat op één lijn te komen. Aangezien ze in 2030 bereikt moeten zijn, gaan bedrijven, de regering, het maatschappelijk middenveld etc. tegelijkertijd aan de verwezenlijking ervan werken. Veel bedrijven hebben dit overigens al begrepen, niet alleen door soms een duurzaamheidsverslag op te stellen, maar ook door zich op steeds ambitieuzere doelstellingen toe te spitsen. Solvay is slechts een van de vele voorbeelden. Dit grote bedrijf in de chemische industrie werkt enorm hard aan innovatie en ontwikkelt steeds meer producten die almaar duurzamer moeten zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een beheerstool ontwikkeld waarmee ze de ecologische voetafdruk en de maatschappelijke impact van elk van hun producten kunnen analyseren. Deze tool kan dan worden gebruikt als hulpmiddel om te beslissen of er al dan niet verder moet worden geïnvesteerd in deze producten. Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van de grote ondernemingen, ook kleinere ondernemingen engageren zich concreet, elk op hun niveau. De SDGs als zodanig zijn nog niet bij iedereen bekend, maar de thematieken die ze aan de orde stellen, belangen iedereen aan. Een duidelijke strategie voor duurzame ontwikkeling overstijgt de wil om zich te onderscheiden van de concurrentie: het is de dag van vandaag bijna een verplichting. De SDGs zullen een leidraad worden voor ons allemaal als we onze kinderen een toekomst willen geven . 

Daarnaast bieden de SDGs bedrijven ook een goede manier om transparant te communiceren met het grote publiek en alle belanghebbenden in een gestructureerd en identiek kader. Dat is belangrijk in een tijd waarin we voortdurend in de schijnwerpers staan via de sociale netwerken. Als het management overtuigd is van het nut van de SDGs en ze integreert in zijn strategie, kan dat een positieve impact hebben op de medewerkers, die zich meer zullen engageren als ze geloven in het project van de onderneming. Ze zullen concreet zien wat de voordelen zijn voor hun werk en, op grotere schaal, voor de samenleving. Dit is van groot belang voor de aantrekkingskracht van de werkgever. Iedereen wil liever investeren in een bedrijf dat een echte maatschappelijke visie heeft dan in een ander bedrijf, vooral in de huidige talentenoorlog.

Om het tot slot in cijfers uit te drukken, omdat dat natuurlijk ook een belangrijke factor is, heeft de World Business Council for Sustainable Development geschat de SDGs 60 marktopportuniteiten openen ter waarde van maar liefst 12.000 miljard dollar, en dit dankzij de productiviteitswinsten en commerciële inkomsten uit voeding en landbouw, steden, energie en materialen en gezondheid en welzijn. Dat is enorm en uitnodigend voor alle bedrijven.”

Als het management overtuigd is van het nut van de SDGs en ze integreert in zijn strategie, kan dat een positieve impact hebben op de medewerkers, die zich meer zullen engageren als ze geloven in het project van de onderneming.

FIDO: Waarom hadden jullie zin om een SDG Voice te worden?

Vanessa Biebel: “Toen we aan de laatste publicatie van ons interne tijdschrift “Reflect” aan het werken waren, kregen we zin om bedrijfsleiders en CEO’s bewust te maken van de SDGs, om alle bovengenoemde redenen. De grote bedrijven kennen ze al, maar we wilden álle bedrijven (opnieuw) laten kennismaken met de SDGs. Het doel van ons tijdschrift, gericht op het topmanagement, is om de visie van het VBO duidelijk uit te leggen aan de hand van de nieuwste markttrends. In dit nummer benadrukken we de mogelijkheden die de SDGs bedrijven kunnen bieden. Wat zijn deze SDG’s, hoe kunnen ze worden aangepakt en uitgevoerd,…? Zelf heb ik tijdens mijn carrière in de circulaire economie gewerkt: ik heb de economische voordelen van milieuvriendelijk werken gezien. Het idee is echt om te laten zien dat het mogelijk is, niet utopisch. We hebben veel positieve feedback gekregen toen het magazine werd gepubliceerd. Dus hebben we besloten dat het opportuun was, dat we deze kans moesten aangrijpen om rond deze kwestie te blijven werken, om de uitdagingen van de SDGs te verspreiden zodat ze door iedereen begrepen zouden worden. Gebruikmaken van onze rol van woordvoerder bij bedrijven en het klankbord dat we kunnen zijn... Dat is de reden waarom we echt een SDG Voice wilden worden.”

FIDO: Wat zijn uw troeven voor een goede SDG Voice.

Vanessa Biebel: “Onze positie en onze naambekendheid.”

FIDO: Welke stappen gaat u concreet nemen om uw doelstellingen m.b.t. de SDGs te behalen?

Vanessa Biebel: “We gaan een pagina over de SDGs creëren op onze website, waarop we verschillende artikelen en beeldinterviews met CEO’s publiceren. We zijn ook van plan zeer binnenkort een enquête te starten om na te gaan in welke mate de bedrijven kennis hebben van de SDGs en erachter staan. Het doel is om concrete feedback uit het veld te krijgen, zodat we onze sensibiliseringsmissie kunnen aanpassen en onze boodschap kunnen afstemmen op de geformuleerde behoeften. We zullen een debat op gang brengen tussen CEO’s en grote industriebonzen enerzijds en onze "Young Talents in Action"-ambassadeurs (jongeren op de arbeidsmarkt) anderzijds: hoe zien zij hun toekomst? In welk bedrijf zien ze zichzelf werken, managen? Tot slot zullen we op basis van de enquête en alle lessen die we in de loop van het jaar hebben geleerd, een slotseminar organiseren om concrete tips en tricks te geven, zodat we onmiddellijk actie kunnen ondernemen.”

 

De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld werden 8 organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2017 ging deze eer naar GoodPlanet, Bond Beter Leefmilieu, Stad Gent, Duo for a Job, Colruyt Group, Mouvement Action Paysanne, CNCD (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) en 11.11.11. Vanaf heden mogen zes nieuwe organisaties deze titel met trots uitdragen. Elke dag stellen we een nieuwe SDG Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!