Languages

SDG 11 in de krant Metro: De duurzame stad is enorme uitdaging

Deel dit met

Metro buigt zich deze dinsdag over de elfde duurzameontwikkelingsdoelstelling of SDG (voor “Sustainable Development Goal”). Gedurende 17 weken vind je op dinsdag voor elke SDG de meest recente cijfers, een kort interview met een expert en enkele vernieuwende initiatieven, samengevat op één bladzijde van de bijlage Metro Green.

Deze week nemen we het beheer van de steden en gemeenten onder de loep. Wist je dat tegen 2030 60 % van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving zal wonen? Megapolen zoals New Delhi, Mexico City of Sao Paulo, die vandaag meer dan 10 miljoen inwoners tellen, groeien in aantal en in dichtheid. Het is een immense uitdaging om van zulke steden gezonde plekken te maken, zowel voor onszelf als voor de planeet.

Steden nemen 3 % van het aardoppervlak in, maar verbruiken 60 tot 80 % van de energievoorraad.

Duurzame steden is een SDG op zichzelf, maar heel wat andere SDGs zijn ook belangrijk om tot een duurzame stad te komen. Steden moeten oplossingen vinden om vervuiling en armoede te bestrijden. Ze moeten zorgen dat iedereen toegang heeft tot water, sanitaire voorzieningen en een degelijke levensruimte. Overheidsinstellingen en openbaar vervoer moet herdacht worden … Met de goedkeuring van Agenda 2030 en de daarbijhorende SDGs geven de Verenigde Naties een signaal aan de politici en alle betrokken actoren: het is nu tijd om in actie schieten. Hier zijn nog eens enkele concrete acties die de Verenigde Naties tegen 2030 verwachten op een rijtje:  

  • veilige en betaalbare huisvesting voor iedereen
  • duurzaam openbaar vervoer en vervoerssystemen die voor iedereen toegankelijk zijn
  • een goede luchtkwaliteit
  • voldoende openbare groene ruimtes
  • een verantwoord afvalbeheer
  • het bevorderen van de lokale economie
  • ...

VVSG of de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten neemt het voortouw.

SDG Voice VVSG heeft een pilootproject opgezet met 20 steden en gemeenten. Dankzij dit project krijgen lokale besturen begeleiding op maat om de  SDGs op te nemen in hun beleid. Er is ruimte om te experimenteren, ervaringen te delen en na te denken over de beleidsprocessen nodig voor de bestrijding van honger en armoede, het welzijn van de bewoners, SDG-waardig onderwijs, verantwoord consumeren, het behoud van water en energie, etc.

"Onze oproep kende veel bijval", benadrukt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG.

Het uitwisselen van ervaringen is motiverend en leidt tot een actieve betrokkenheid. We beperken ons echter niet tot de 20 geselecteerde steden en gemeenten maar delen hun bevindingen met alle 308 Vlaamse gemeenten.

Ook individueel kan je iets ondernemen in je eigen woonplaats. Hoe? Door van je stad en haar erfgoed te houden, door bezoekers ervan te overtuigen dat ook te doen, door je eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, door voor het openbaar vervoer te kiezen, door je in te zetten, door zorg te dragen voor de groene ruimtes en de netheid…

Je kunt het volledige artikel  lezen in Metro. Je krijgt er nog meer tips om je stad duurzamer te maken. Deel je ervaringen op Facebook of Twitter, met hashtag #MetroSDG.