Languages

Janssen Pharmaceutica is één van de SDG Voices 2019

Deel dit met

De SDG Voices zetten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de verf. In 2019 dragen zes nieuwe organisaties deze titel uit. Janssen Pharmaceutica, de geneesmiddelentak van de groep Johnson & Johnson, is één van hen. We spraken met Peggy Van Casteren, Community Impact Manager, over hun plannen als SDG Voice.

FIDO: Hoe heeft Janssen Pharmaceutica volgens u een impact op de samenleving?

« Wij willen bijdragen aan een samenleving zonder ziekte. »

Peggy Van Casteren: « Janssen ontwikkelt behandelingen voor een aantal van de meest ingrijpende ziekten en complexe medische uitdagingen van deze tijd. Zo willen wij bijdragen aan een samenleving zonder ziekte. »

FIDO: Wat betekenen de SDGs voor het Janssen Pharmaceutica?

« Als ‘bekend Belgisch merk’ hopen we de duurzaamheidsboodschap ook aan het publiek door te kunnen geven. »

Peggy Van Casteren: « SDG’s zijn voor ons een positieve agenda. Het is een uitnodiging om mee te werken aan duurzame innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat ook een onderneming pas kan bloeien in een bloeiende samenleving waar sociale inclusie, economische groei en ecologische durzaamheid samengaan. De duurzaamheidsgedachten van de SDG’s kwam daarom ook al terug in ons credo, dat ondertussen al 75 jaar oud, maar nog steeds zeer actueel is. »

FIDO: Waarom hadden jullie zin om een SDG Voice te worden?

Peggy Van Casteren: « Wij hebben in het verleden al veel rond de SDG’s gewerkt en hopen de duurzaamheidsboodschap als ‘bekend Belgisch merk’ ook aan het publiek door te kunnen geven. Daarnaast voelen we dat ook onze medewerkers zich sterk voor dit thema willen engageren. »

FIDO: Wat zijn uw troeven voor een goede SDG Voice?

Peggy Van Casteren: « Met 5000 collega’s in België hebben we grote opportuniteit om sociale, ecologische en economische impact te hebben. Als multinational kunnen we bovendien een voortrekkersrol spelen. Goede ideeën kunnen wij wereldwijd inzetten. De voordelen en ervaringen van onze inspanningen als SDG Voice zullen nadien dus ook buiten de landsgrens nog verder omgezet worden. Zo willen we ook andere multinaltionals tonen dat werken vanuit de SDG’s ook veel opportuniteiten brengt. »

FIDO: Welke stappen gaat u concreet nemen om uw doelstellingen m.b.t. de SDGs te behalen?

« Als multinational kunnen we een voortrekkersrol spelen. Goede ideeën kunnen wij wereldwijd inzetten. »

Peggy Van Casteren: « Als SDG Voice willen wij businesscases bouwen die aantonen dat vanuit de SDG’s samenwerken met alle belanghebbenden tot systemische veranderingen kunnen leiden die hand in hand gaan met business opportuniteiten. Het project rond WISTEM²D (Women in Science Technology Engeneering Mathematics Manifacturing en Design) is hier een voorbeeld van. Met dit project willen we jonge meisjes inspireren om te kiezen voor een studie in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing en Design. We werken hiervoor samen met alle belanghebbenden om een acceleratie programma te ontwikkelen én te implementeren. Het project in België is een pilootproject dat past binnen de globale ambitie van J&J om tegen 2020 meer dan 1 miljoen meisjes te bereiken. De werkwijze wordt gedocumenteerd en kan daarna in andere landen als blauwdruk gebruikt worden.

Naast deze businesscases willen we met workshops bewustheid creeëren bij alle medewerkers en hen aanmoedigen zelf individuele acties rond de SDG’s te organiseren.

Tot slot zullen we, aanvullend op onze bestaande duurzaamheidsstrategie, samen met het Sustainable Transformation Lab van de Antwerp Management School een sustainable businessstrategie ontwikkelen. »

*De SDG Voices zijn een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. In 2016 gaf Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het officiële startsein voor de SDG Voices Belgium campagne.  Naar internationaal voorbeeld worden elk jaar een aantal organisaties tot woordvoerders van de SDGs gekroond. In 2019 dragen zes nieuwe organisaties – Hidrodoe, Janssen Pharmaceutica, Ubuntu Festival, VIA Don Bosco, FairFin en Rikolto – deze titel met trots uit. Elke dag stellen we een van onze nieuwe SDG Voice voor. Houd dus zeker onze website en sociale media in het oog!*