Languages

Alexander De Croo maakt toetreding bekend tot Global Partnership for Sustainable Development Data

Deel dit met

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft op 21 september in New York bekendgemaakt dat België toetreedt tot het Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD). Dat is een wereldwijde alliantie van overheden, de privésector en ngo’s die streven naar een betere beschikbaarheid, kwaliteit en analyse van data. Doelstelling is om op die manier een effectiever duurzaam ontwikkelingsbeleid te kunnen voeren. Een beter gebruik van digitale technologie en big data voor ontwikkeling staat sinds kort centraal in het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

België speelt internationaal een voortrekkersrol op het vlak van digitalisering voor ontwikkeling. Onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, ook bevoegd voor Digitale Agenda, zet België zich actief in om de impact van het internationaal ontwikkelingsbeleid te vergroten door meer in te zetten op het gebruik van digitale technologieën en big data. Vanwege zijn voortrekkersrol werd België uitgenodigd om toe te treden tot het GPSDD.

België engageert zich binnen het GPSDD onder andere om zijn partnerlanden te ondersteunen bij het verzamelen en analyseren van relevante data in partnerschap met de privésector en het maatschappelijk middenveld, de juiste infrastructuur en vaardigheden te ontwikkelen om hiermee een effectief beleid voor duurzame ontwikkeling te voeren en tegelijk de privacy van de burgers te beschermen. België zal zich ook op nationaal, Europees en multilateraal vlak blijven inzetten voor het integreren van digitalisering in het ontwikkelingsbeleid en voor een correcte monitoring van de Sustainable Development Goals.

Rol van data voor effectief klimaatbeleid

Op donderdag 22 september verzorgt minister De Croo ook de openingstoespraak op het High-Level Event Harnessing the Data Revolution for Climate Resilience dat inzoomt op de rol van data voor een effectief klimaatbeleid. Tijdens dit High-Level Event zullen de deelnemers een gezamenlijke verklaring aannemen die het belang van data voor een beter klimaatbeleid benadrukt. 

Relevante data voor een klimaatbeleid zijn te vaak niet beschikbaar, niet gedetailleerd genoeg of van slechte kwaliteit. Het gebruik van (digitale) data kan nochtans op verschillende manieren een meerwaarde bieden: klimaatverandering en gerelateerde fenomenen kunnen beter gemonitord worden; met digitale data kan men machines en installaties voor hernieuwbare energie beter aansturen en op die manier efficiënter en milieuvriendelijker maken; de bevolking kan beter en sneller geïnformeerd worden bij extreme weersomstandigheden en hulp kan sneller gemobiliseerd worden in geval van rampen.

Voor meer informatie over GPSDD op www.data4sdgs.org.