Languages

Associations21 en Reset.Vlaanderen verlengen hun erkenning als koepel- of netwerkorganisatie

Deel dit met

5-jaar lang de transitie naar een duurzame maatschappij mee versterken

Associations21, voor de Franstalige Gemeenschap, en Reset.Vlaanderen, voor de Vlaamse Gemeenschap,  zijn door de Minister van Duurzame Ontwikkeling erkent als koepel- en netwerkorganisatie ter bevordering van duurzame ontwikkeling. En dat voor een periode van 5 jaar dat aanvangt op 1 januari 2024.

Dit betekent dat deze organisaties jaarlijks een uitgewerkt actieplan mogen indienen dat als kerndoelstelling heeft de transitie naar een duurzame samenleving mee stimuleren. De Minister, kan na overleg hierover, beslissen om het plan jaarlijks financieel mee te ondersteunen.

Koepel-of netwerkorganisaties, die de belangen van haar leden ( maatschappelijke belangenorganisaties) bundelen, zijn een belangrijke actor in de maatschappij. Met de erkenning wordt de rol van middenveldorganisaties in het transitieverhaal bekrachtigd. Een verhaal waarbij economie, innovatie en technologie ten dienste staan van de samenleving, en georganiseerd worden binnen de grenzen van de planeet.

Sterke forumfunctie en SDG-Booster

Naast een aantal vanzelfsprekende kerntaken die aan koepel- en netwerkorganisaties gekoppeld zijn, zullen de 2 erkende organisaties ook op volgende thema’s sterk inzetten:

  • De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn in 2015 door België aangenomen als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waarin een 15-jarenplan is uiteengezet om de doelen en subdoelen te bereiken. Halverwege het plan tonen recente evaluaties aan dat er een bepaalde voortuitgang is geboekt, maar de evaluaties benadrukken vooral dat de actie om de doelstellingen te halen nog niet met de vereiste snelheid of schaal vooruitgaat. De koepel-en netwerkorganisaties zullen mee optreden als SDG-Booster om de realisatie van de SDGs te intensifiëren
     
  • Beschikken over een goed werkende forumfunctie blijft één van de hefbomen om een zo breed mogelijk draagveld hierbij te betrekken. Om deze wijze kan een brede uitwisseling van kennis of inzichten plaatsvinden, gemeenschappelijke oplossingen verder gestimuleerd worden, collectieve acties makkelijker gefaciliteerd worden maar ook duidelijke gemeenschappelijke standpunten definiëerd worden.

Meer weten