Languages

Beleidscoherentie voor SDGs

Deel dit met

Beleidscoherentie speelt een centrale rol om mondiale beleidsuitdagingen in een complexe en onderling verweven wereld aan te pakken. Een coherent multilateraal systeem is dan ook cruciaal om de nodige economische, sociale en ecologische transformaties door te voeren die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te verwezenlijken.

In de 2018 editie van de OESO publicatie rond beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling (Policy Coherence for Sustainable Development) kunnen we zien hoe een geïntegreerd en coherent beleid, ondersteund door sterke institutionele mechanismen, kan bijdragen tot de "Transformatie naar duurzame en veerkrachtige samenlevingen” – wat tevens het thema was van afgelopen High Level Political Forum (dé jaarlijkse hub voor opvolging van de 2030ASD op mondiaal niveau).

In de publicatie worden de uitdagingen en kansen geïdentificeerd waarmee regeringen worden geconfronteerd bij de implementatie van de SDGs, zowel op nationaal als op mondiaal niveau. Acht bouwstenen worden voorgesteld om de beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling te verbeteren (SDG-subdoelstelling 17.14). Verder worden goede praktijken geïdentificeerd op basis van recente OESO-werkzaamheden, landenenquêtes en vrijwillige nationale evaluaties. Het omvat 19 landenprofielen (waaronder ook België) en geeft suggesties voor het opvolgen van de vooruitgang op het gebied van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling op nationaal niveau.