Languages

België presteert beter dan OESO-gemiddelde voor 11 SDGs

Share this on

Volgens een recente studie van de OESO heeft België tot nu toe 11 van de 169 SDG subdoelen behaald. De studie in kwestie heeft de afstand die OESO landen nog moeten afleggen om de SDGs te bereiken tegen 2030 gemeten voor 93 van de 169 subdoelstellingen. 

Uit het OESO rapport Measuring distance to the SDG targets blijkt dat België goed op weg is om SDG 6 en 14 rond water en oceanen tegen 2030 te bereiken. Ook voor SDG 5 rond gendergelijkheid, SDG 17 rond partnerschappen en de SDGs die onder de welvaartspijler vallen, doen we het beter dan het OESO-gemiddelde. Voor de overige SDGs doen we dan weer even goed als de andere OESO-landen, met uitzondering van SDG 12 en de meeste milieu gerelateerde SDGs.  

                                           

                             Afstand die België nog moet afleggen om Agenda 2030 te bereiken (Bron: Measuring distance to the SDG targets

 

Om de afstand nodig voor het behalen van de SDGs vast te kunnen stellen, heeft de studie zich gebaseerd op de voorhanden data uit de uitgebreide OESO data- en expertisebanken. Deze data was echter niet voldoende om de vooruitgang voor een deel van de SDG subdoelstellingen te kunnen onderzoeken. De OESO benadrukt dan ook dat nieuwe methodes van dataverzameling en informatie-inwinning nodig zullen zijn om een goede opvolging van Agenda 2030 te kunnen verzekeren.

Het volledige rapport kunt u raadplegen via deze link