Languages

België scoort hoog in globaal vooruitgangsrapport rond SDGs

Share this on

België behoudt 12de positie in de tweede editie van het SDG Index and Dashboards Rapport. Dit rapport geeft een overzicht van de vooruitgang die landen sinds 2015 gemaakt hebben in de realisatie van Agenda 2030. Hoewel België hoog scoort in de rangschikking, zijn er nog veel werkpunten.

Het UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en de Bertelsmann Stiftung hebben, onder leiding van econoom Jeffrey Sachs, een rangschikking gemaakt van 157 landen. Deze rangschikking geeft weer hoe ver deze landen staan met het behalen van de SDGs. België prijkt met een score van 80 punten op een 12de plaats in de ranglijst. Ons land presteert zo beter dan landen als Nederland, Luxemburg, Ijsland, Verenigd Koninkrijk en Canada, maar minder goed dan de Scandinavische landen (Zweden, Denemarken en Finland) die ook dit jaar de top 3 innemen.

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat België gemiddeld of goed scoort op alle SDGs, behalve de milieu-gerelateerde SDGs 12 tot 15. Ook de andere hoge-loonlanden staan er slecht voor als het aankomt op milieubeleid. Ontwikkelingslanden presteren het dan weer het slechtste op SDG 1 tot 8. Deze vaststelling ligt voor de hand aangezien deze SDGs focussen op het bestrijden van extreme armoede in al zijn vormen. Verder beschikken armere landen vaak niet over de nodige middelen om milieuproblemen op een duurzame manier aan te pakken. Opvallend is dat elk land wel een aantal SDGs heeft waar dringend actie voor moet worden ondernomen. Ook de hogeloon-landen staan voor grote uitdagingen in het implementeren van Agenda 2030. Niet alleen milieu, maar ook migratie, ongelijkheid, gezonde voeding en onderwijs blijven belangrijke werkpunten voor de ontwikkelde landen, waaronder België.

Het SDG Index and Dashboards rapport is bedoeld als een hulpmiddel om landen inzicht te geven in de grootste uitdagingen die Agenda 2030 met zich mee brengt en hen te helpen beleidshiaten bloot te leggen. Het is de tweede keer dat het SDSN en de Bertelsmann Stiftung dit rapport uitbrengen. De  publicatie uit 2017 houdt in tegenstelling tot het vorige rapport rekening met de globale verantwoordelijkheden en “spillover”-effecten van elk land. De SDGs kunnen namelijk niet gerealiseerd worden als niet iedereen zijn steentje bijdraagt. Zo zal de zeespiegel blijven stijgen als niet alle landen hun uitstoot van broeikasgassen terugschroeven en zal Afrika blijven kampen met een dalend aantal olifanten indien de internationale illegale ivoorhandel geen halt wordt toegeroepen. Daarnaast hebben ontwikkelingslanden hulp nodig in het bereiken van de SDGs. Ontwikkelingssamenwerking speelt hierin uiteraard een belangrijke rol, maar ook internationale investeringen vanuit de privésector, het delen van technologie, etc.

Het volledige rapport vindt u hier