Languages

België stelt voortgangsrapport Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling voor

Deel dit met

Het Nationaal Vrijwillig Rapport (National Voluntary Review - NVR) geeft een ruim overzicht van verschillende Belgische initiatieven die bijdragen aan de realisatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Dankzij een nauwe samenwerking tussen alle federale entiteiten en in overleg met de civiele maatschappij werd een schat van informatie bijeengebracht . Dit rapport is een eerste in zijn soort, en spreekt zich uit over alle regeringen in België. Het opstellen van een nationaal overzicht vormt een eerste stap in de verdere realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs.

Op 18 juli zal premier Charles Michel dit rapport voorleggen aan de Verenigde Naties op het High Level Political Forum. Dit forum is dé centrale hub op het internationale toneel waar alle landen samenkomen om hun voortgang in de verwezenlijking van de Agenda 2030 te bespreken.België staat trouwens niet alleen in deze oefening. Maar liefst 44 landen, waaronder Nederland, Luxemburg, India en Afghanistan, stellen op het tweede High Level Political Forum hun stand van zaken voor. . In de zomer van 2016 vond het eerste HLPF plaats. Toen presenteerden 22 lidstaten hun geleverde werk voor een succesvolle implementatie van Agenda 2030 en de bijhorende SDGs

Op deze pagina staan de rapporten en samenvattingen van alle landen die deelnemen aan het High Level Poltitical Forum, neem dus zeker eens een kijkje!